Saxån

Å i västra Skåne. Rinner upp i odlinglandskapet som omger Trolleholm. ca 43 km lång. Mynnar ut i havet på skånska västkusten strax söder om Landskrona. Mynningsområdet norr om Koön är naturreservat, delar av området är fågelskyddsområde, belagt med beträdnadsförbud under perioden 1/4 till 31/7.

Ån erbjuder väldigt fint fiske på grov abborre, men även gäddfisket och havsöringfisket är bra.

Fiskarter: abborre, braxen, havsöring, elritsa, bäcknejonöga, sandkrypare, småspigg, id, storspigg, ål, regnbåge, öring, grönling, gädda och mört.


Saxån-Braån

Sträcka av Saxån: där Braån flyter ut i Saxån till utloppet i Öresund, även fiske i Braån söder om Asmundtorp. Se områdeskarta

Havsöring (tänk på att havsöringen är fredad under vissa perioder under året.

Kortförsäljning: Fiskekort.se, Q8 Landskrona, Öresunds Golfklubb Häljarp, Sportfiskedepån, Helsingborg, Mårtens Sportfiske Helsingborg.