Säveån

Längd 130 km inkl. källflöden, avrinningsområde 1475 km2. Ån tillhör Göta älvs huvudavrinningsområde och upprinner strax öster om sjön Säven i Vånga mosse mellan Borås och Vårgårda. Från sjön Säven flyter ån norrut mot Vårgårda, intill denna kommun viker ån sydväst vidare genom Alingsås och mynnar i sjön Mjörn, och fortsätter via Lerum och Partille till Göteborg. Säveån mynnar ut i Göta älv vid Göteborgs hamn, vid Gasklockan i Gullbergsvass, just öster om Tingstadstunneln. Ungefär 300 meter före mynningen i Göta älv flyter Mölndalsån ut i Säveån.

Södra delarna av ån erbjuder laxfiske. Fiske på stationär öring erbjuds längre norröver nerströms Floda.

Laxfisket i Säveån är känt sedan mycket lång tid. Troligen höll några av Sveriges första innevånare till vid Skallsjö ängar mellan Floda och Hedefors. Efter vad man kan gissa sig till så visar utgrävningarna att dessa stenåldersmänniskor under vintern levde av Säveålax. Historiskt nämns laxfisket i 1863 års jordebok för Säfvedahls härad där 90 ”spekelaxar” (saltade laxar) årligen skulle överlämnas till Elfsborgs slott. Säveåns lax har bedömts vara en av de få kvarvarande genuina laxstammarna i landet. Säveån har också på grund härav klassats som riksintressant enligt naturresurslagen, varför Natura 2000-områden och naturreservat bildats

Laxen i Säveån är sedan gammalt känd som storvuxen. Årligen fångas laxar över 10 kg. 30 maj 2005 sattes ett nytt laxrekord av en flugfiskare från Jonsered, det fångades en lax på 17,642 kg. Han hade även det gamla rekordet på 16,4 kg, satt 1998. Den största kända laxen från ån i modern tid vägde 24,5 kg och hittades strandad på 1970-talet.


Fiskesträckor


Mjörns FVO

Kortförsäljning:
Lerums medborgarkontoret
Sjöviks Handel
Stjärnås sportfiske AB

Sävelångens FVO

Kortförsäljning:
Lerums medborgarkontoret
B-Max Livs AB
Specialhörnan Stenkullen
Statoil Floda
Hydro

Säveån (särskild sträcka mellan Lerum C och Hedefors

Kortförsäljning:
Stjärnås sportfiske AB
Aspens camping

Aspen/Säveån FVO (mellan Lerum C och nerström till Aspen)

Kortförsäljning:
Hydro
Stjärnås sportfiske AB
Ånäsfältet
Aspens camping
Lerums Medborgarkontoret

Säveåns övre FVO, Hedefors till Floda

Största delen ligger inom Säveåns naturreservat. 6 km lång. På denna sträcka finns en genuin stationär öringstam. Floda och Stenkullens sportfiskeföreningar är faddrar för fiskevårdssträckan och bedriver tillsyn och fiskevård tillsammans med fiskevårdsområdet, Säveåns Övre fiskevårdsområdesförening. Sträckan är mycket lämplig till flugfiske och erbjuder ofta fint torrflugefiske.

Det finns ett antal parkeringsplatser att välja mellan runt säveåns övre delar, alla ligger nära bra fiskeplatser. Den mest centrala är vid Tullängens idrottsplats eller Stenkullens station.

För fiskeregler (minimiått m.m.) gå till hemsidan: www.savean.se/fiskeregler/
Fiskesäsong (2017): 15/5 till 31/8
Fiskekortförsäljning: https://www.fiskekort.se/savean/
Mer info om detta fiskeområde kan fås på hemsidan: http://www.savean.se/

Läs om Säveåns Öringfiske historik

Fångststatistik 2016
Inrapporterad fångsten var 293 st. öringar med längs mellan 10-60 cm.

Jonseredsvattnet

Med en unik laxfiskestam. Ett av regionens mer populära laxfiskevatten. Årsfångsterna varierar normalt mellan 75 – 150 laxar och medelvikten ligger vanligtvis strax under 5 kg.

Laxfisket sköts av Sportfiskarna. Partille SFK och Säfveåns Flugfiskesällskap är fadderklubbar för vattnet. Laxfisket kan bedrivas på flera sträckor, där det finns särskilda fiskekort. Vid Jonsered mellan gångbron mot lokaltågsstationen och ned till Kåbäcken ligger Jonseredsvattnet – den mest natursköna sträckan.

Sävedalsvattnet

I området nerströms Jonseredsvattnet, vid Partille nedströms Kåbäcken och ned till SKF-området heter fiskekortet Sävedalsvattnet. En sträcka på 8 km ned till Gamlestadsbro i Göteborg.
De mest kända fiskeplatserna är Kyrkströmmen i Partille och Ugglumsströmmen i Sävedalen, men även i djuphålorna nedströms Brodalsbäcken brukar laxen stå under sommaren.

Dagskorten finns tillgängliga hos:
OK-Q8, Gamla Kronvägen 64, Partille-
Sportfiskarnas kansli, Sjölyckan Göteborg
Stjärnås Sportfiske
Strömvalls Sportfiske

Gula Kortet

Nedströms Gamlestadsbron ned till Partihallarna gäller Gula Kortet. Liksom i Sävedalsvattnet är fisketiden 1 april – 30 september för lax och öring.

Mer info på sajten: http://www.sportfiskarna.se/goteborg.