Satsån

Satsån rinner upp vid Norra Borgafjällets fot, mynnar ut i sjön Kultsjön (Gålto) vid Saxnäs. Fjällskogså med fin chans till grov öring. Ån kan erbjuda trevligt öringfiske hela vägen från Rukkesvardo ner till Insjön. Det är en liten å med skiftande karaktär som rinner från kalfjäll ner till skogen. Nedre delen är lättillgänglig då den rinner nära vägen som leder till Satsfjällets sommarparkering. En vandringstur är nödvändig för att komma till övre delarna av Satsån.

Upplåten för fiske hela året med vissa begränsningar för vissa sträckor under vissa perioder.

För fiskekortinfo:
Läs mer här: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
Saxnäs Lanthandel
Saxnäsgården
Fiskecentrum Saxnäs