Sämsjön (Norra)

Sämsjön (även kallad Norra Sämsjön) ligger i Västergötland, strax sydöst om Herrljunga utmed väg 182. Storlek: 600 hektar. Djup: maxdjup ca 10-14 meter, medeldjup ca 5 meter.  185 m.ö.h. Ingår i Nossans vattensystem. Sjön omges av granitberg i sydväst där stränder och öar ger vildmarkskaraktär. I Norr och nordöst är mest jordbruksmark och lövskogar med långgrunda stränder och vikar. I den flikiga sjön finns flera småöar med rikt sjöfågelliv. Sjön avvattnas av bl.a Vimleån

Observera att det finns fler sjöar i Sverige som heter Sämsjön. bl.a en vid Vegby, söder om Ulricehamn som även kallas Södra Sämsjön,

Bottnar är mest hårda ler- och sandbottnar, med inslag av dy. Överallt finns också mängder av stenrös och blocksten.

Fiskarter: Fjällkarp, abborre, gädda, mört, gös, braxen, mört, sutare och kräftor.

Gös på 8,4 kg fångades 2011. Karp på 9,36 kg fångades 2013.

Sedan karpfisket exploderade under tidigt 1980-tal har Sämsjön varit ett välbesökt objekt bland svenska karpmetare. Ungefär 1 000 karpar simmar i sjön. Det gamla beståndet (stor fjällkarp 7-15 kilo) dominerar, men ett yngre bestånd sattes ut 2001, 2002 och 2009 av Svenska karpklubben.

Karparnas basföda i Sämsjön är musslor och kräftor.

Fiskekort finns att köpa på (2015):
Shellmacken i Annelund ( Har även djupkartor)
Hos privata markägare
Carpe Diem bok och turistinfo Ods, Sämsholm
Sämbadets Camping
Storegården Country Living
 

Via Shellmacken i Annelund kan du hyra båtar.

Båtramp finns bl.a på västra sidan, vid Badudden, Ollestad. (6427047.591, 391432.818 SWEREF99 TM)

Regler: Visa hänsyn gentemot privata markägare och fiska inte från privat tomtmark.

Sjön ingår i Norra Sämsjöns Fiskevårdsområde.