Sallerupsdammarna

Fiskedammar strax utanför Malmö. Före detta kritbrott som vattenfyllts.
Damm 1: Arealen är 1,5 ha, maxdjup på 28 meter och medeldjupet ca 13-14 meter. Både spinnfiske och flugfiske är tillåtet.

Damm 2 är på 1,9 ha och har ett meterdjup på ca 8 meter. Enbart flugfiske i denna dammen.

Dammarna är försedda med pontonbryggor vilket underlättar fisket för handikappade.

Dammarna erbjuder ”Put and take-fiske” på regnbåge.

I anslutning till dammarna finns P-plats, grillstuga, samt fasta bord.

Ytterligare information om Sallerupsdammarn:
Ibland används kortautomat vissa tider på dagen. Ha alltid jämna pengar med. En fem-krona behövs för att få ut fiskekort+pengakuvert och jämna pengar till fiskekort. Följ anvisningarna på kortautomaten, som är placerad intill dörren på grillstugan.

Fisket i dammarna sköts av Malmö-klubben SFK Spinnaren.

Hitta hit:

Om man kommer från Malmö:

Följ Sallerupsvägen startar vid Värnhemstorget, tills du passerat över yttre Ringvägen, ta till vänster efter ca 200 meter i riktning mot Mölleberga. Efter ca. 1 km ligger dammarna på vänster sida.

Från motorvägen E6 (Yttre Ringvägen) avfart 15 (Sallerup) och sedan till vänster mot Klågerup och efter 200 m vänster igen mot Mölleberga (även stor skylt Sallerupsdammarna) och efter 900 m ligger dammen på vänster sida.

Buss 142 går från Värnhemstorget och tar 10 minuter till hållplats Södra Sallerup (vid korsningen Sallerupsvägen-Särslövsvägen), varifrån det är 900 m att gå längs Särslövsvägen till Sallerupsdammarna på vänster sida om vägen.

RT90-kordinater: X6165970, Y1331280

Mer info finns på SFK Spinnaren hemsida: www.sfkspinnaren.se/.