Säbysjön

Utsikt från Sjöberget, över Säbysjön

Sjö i norra Småland strax söder om Tranås, ligger intill väg 32 i den vackra Svartådalen. Yta ca 262 ha, med största djup på c:a 6 meter, medeldjupet är 3,2 m. Erbjuder ett fantastiskt naturligt fiske där tillgången på stor gös upp på till 12 kg är god. I sjön finns också även mycket god tillgång på storvuxen gädda, abborre, mört, braxen, björkna, sarv, benlöja, sutare m.fl.

På sjöns nordvästra sida mot Säby kyrka är sjön mycket långgrund med stora mängder vass. Lämpliga fiskeplatser från land är därför piren nedanför kyrkan, och vid Svartåns inlopp. För att ta sig dit finns en blå-markerad vandringsled led som utgår från parkeringen nedanför kyrkan.

Lämpliga fiskeplatser är vid Galtåsberget (nedfart Ängarp) och från bryggan vid Björnklo badstrand (nedfart Björnklo).

Rekommenderat för bästa fiske är att använda båt.

Fiskekortförsäljning:
Tranås Turistbyrå
PREEM, Säbyvägen 1
iFiske.se
SMS-betalning (gå till hemsida för mer info)

Personer under 15 år fiskar gratis.

Restriktioner Gös minimått 45 cm. Allt kräftfiske är förbjudet. Länsstyrelsen har beslutat att det råder förbud mot båt med förbränningsmotor under tiden 1 maj till 31 juli mellan kl. 20:00-06:00.

Sjöns GPS-koordinaterna är:
Lat: N 57º 59′ 22.84″
Long: E 14º 55′ 33.14″

Båtar finns för uthyrning.

Fiskeinfo:
Gösfiske är sjön specialitet. I Svartån från april till mitten av juni. Spinnfiske med rödvit wobbler, jig eller Rapala/Killer kan vara mycket effektivt. Mete med agnfisk går bra ute i sjön under sommaren då dragrodd också är en effektiv fiskemetod. Gösen går även att fånga med pimpel. Maxvikter upp mot 12 kg!

Abborrfiske är bäst i södra delen av sjön på 1-2 meters djup. Aborrar på c:a 2 kg har fångats i sjön. Abborren nappar bra under sommaren på små spinnare typ Mepps.

Gäddor på 5-10 kg är inte alls ovanliga tack vare god tillgång på bytesfisk. Fångas bäst i de djupare delarna av sjön på dragrodd och mete. Stora gäddor tar braxar på över 1 kg, så använd stora beten.

Mycket lätt att få fisk på vanligt mete i sjön under maj och juni. Fångsterna utgörs i huvudsak av abborre, mört och braxen. Senare på sommaren nappar det bäst ute i sjön och vid åmynningarna.

Rudan blir stor och fångas i storleken 1,5 – 2 kg. Kan fångas på vanligt mete framförallt i sjön.

Vimma, som finns relativt sparsamt i sjön är en sällsynt fisk, som man sällan fångar och som lätt förväxlas med braxen.