Rusken

En näringsrik sjö. i mellersta västra småland inom Värnamo kommun. Ingår i Lagans vattensystem. Sjön är ca 34,6 kvkm stor. Största djupet är 16,4 meter, medeldjupet ligger på 3,5 meter. 181 m.ö.h.

Sjön har flera mindre och större öar och är mycket rik på förrädiska grundklackar och stenblock på fjärdarna. Sommarfiskesäsongen sträcker sig normalt från midsommar till 15 sept. Vinterfisket, efter framförallt lake, är normalt mycket bra och pågår från isläggningen till slutet av februari eller till islossning.

Rusken är känd bland sportfiskare som en av Sveriges bästa gössjöar, fisk upp emot elva kilo har fångats. Här finns även bra bestånd av stor gädda. Andra arter i sjön är abborre, braxen, sik, siklöja, mört, sarv, sutare, lake, öring och ål.

Abborre fiskas både sommar och vinter, den fiskas bäst med mete, spinnfiske eller pimpelfiske. Gös spinnfiskas, metas eller med trolling både vår, sommar och höst. Gädda angel- och pimpelfiskas på vintern, på våren och sommaren fångar man gäddan bäst med spinn- och trollingfiske.

Bland häckande sjöberoende fågel märks bl a storlom, fiskgjuse, grågås, salskrake, lärkfalk, havstrut, strömstare samt en hägerkoloni.

Gösen i Rusken är fredad på sina lekplatser på våren. För gös gäller minimimått och fångstbegränsning (max 4 per dag, gäller 2014), och för trolling finns redskapsbegränsningar. Kolla upp reglerna innan fiske startas.

Djupkarta finns att köpa.
Båtar finns för uthyrning (Adventure of Småland)

Fiskekortsförsäljning:
Adventure of Småland Långö-Tomteholm, Stockaryd
Värnamo Turism
Ohs Bruk
Rättaregården Nydala
Sohlbergs, Värnamo
Trio-Kiosken, Bor
Konsum, Bor
Statoil, Värnamo
Statoil, Vrigstad
Birgitt Karlsson, Långö
IFiske.se
Plus flera privatpersoner runt om sjön