Ronnebyån

Upprinner i sjön Rottnen i Småland, flyter söderut genom Knäsjön, Veden, Hammaren, Viren, Bastsjön, Sandsjön, Krokfjorden, Rötlången och mynnar ut i Ronnebyfjärden och Östersjön. Totalt ca 85 km lång.

Fiskarter: abborre, braxen, ål, gädda, regnbåge, havsöring, sutare, gös och bäcköring.

Ronneby kommun och Bräkne Hoby folkhögskola (ekologikurs) har gemensamt arbetat för att skapa bra förutsättningar för fisken och fisket i ån.

Havsöringsstam med egen reproduktion i bl.a biflödet Sörbybäcken.

Åns nedersta sträckor har gjort sig känd för sina fina fångster av grov havsvandrande regnbåge.


Ronnebyåns FVOF

Område 10 km öster om Tingsryd, vid Konga. I Ronnebyån gäller sträckan Korrö-Bro och Fagerfors-Strömmarna, i söder är gränsen Ryadammen.

Kortköp genom IFiske.se.


Ronneby (Inom Ronneby kommun)
Från Norrbro nedanför Silverfallet ut till hamnbron vid mynningen. Indelad i fem fiskepooler.

Pool 1: Norrebro – Stadshusbron. Endast flugfiske.
Pool 2: Stadshusbron – Rosengatan. Spinn- & flugfiske.
Pool 3: Rosengatan – Söderbro. Fiskeförbud 2016.
Pool 4: Söderbro – Gångbron. Spinn- & flugfiske.
Pool 5: Gångbron – Hamnbron. Spinn- & flugfiske, mete.

Fiskekortsförsäljning:
Wesleys kiosk, Kallingevägen 28
Intropris Ronneby, Karlskronagatan 18
Ronneby Brunn (receptionen, dygnet runt)
Ronneby Turistbyrå