Rönneå, Rönne å

Ån upprinner från Ringsjön mitt i Skåne. Flyter nordväst och mynnar ut i Skälderviken i Ängelholm. 83 km lång. Medelvattenföringen ligger på 22 m³/s. Åns avrinningsområde är på 1900 km², varav Ringsjöarna med tillrinningsområde upptar ca 20 %. De största biflödena är Rössjöholmsån, Pinnån, Bäljane å, Klövabäcken, Snällerödsån, Ybbarpsån, Kägleån.

På sträckan från havet upp till Klippan är fisket efter lax och havsöring det mest populära och har blivit mycket bra sedan 1990 talet pga fiskevårdsåtgärder pådrivna av lokala fiskeklubbar med stöd från Länsstyrelsen i Skåne. Vid Klippan, stoppas all vandringsfisk av vandringshindret Stackarpsdammen. Sträckorna mellan denna damm och till Ringsjön håller bestånd av bl.a ål, abborre, gädda, öring, mört, braxen m.fl.

Laxen i Rönneå stiger normalt mycket tidig. Storlaxen börjar vanligtvis stiga redan i slutet av mars, därefter följer stigningar av mellanstor lax i april till maj och smålaxen (grils) kommer runt midsommar. Havsöringen börjar vanligtvis sin stigning i månadsskiftet juni/juli och men mest öring stiger normalt augusti-sept.

Fångststatistik (rapporterad fångst):

Laxar på över 10 kg fångas varje år. Rekordet på lax togs 1991 och lyder på 13.5 kg.

År 2016.
Fångades 35 laxar, dålig säsong pga torkan.

År 2012:
Fångades 100 laxar, största på 8,2 kilo den 23 april på en Vibrax silver.

År 1996:
Sammanlagt ca 500 laxar.


Några av de fiskesträckor som är öppna för allmänheten genom kortköp:

(Fiskerätten i ån är uppdelat på massor av fiskerättsägare, det finns många privata sträckor som inte är tillgängliga för kortköp.)

Nedre Rönneå Vid Ängelholm genom Ängelholms Kommun
Från mynningen och 5 km uppströms ån (till den sk. Gåsahalsen). Förutom lax finns även abborre, gädda, mört och havsöring. Tillåtna fiskemetoder är flug-, spinnfiske, mete och pimpel. Kort säljs bl.a av Varuhallen Hobby i Ängelholm, Sportfiskedepån i Helsingborg, Turistbyrån i Ängelholm, Skåne Marin i småbåtshamnen Ängelholm, Hotell Erikslund Varalöv, Taxi Ängeholm AB.

Klippans Sport och Fiskevårdsförening
Sträcka av Rönne å från Forsmölledammen och en bit nerströms Stackarpsdammen, med vissa undantag. Icke medlemmar i KSFK äger rätt att fiska i klubbens vatten mot lösande av fiskekort. För mer detaljerad info besök klubbens hemsida på http://www.ksff.se.

Kortförsäljning: Turistbyrån i Klippan, Varuhallen Hobby i Ängelholm, Sportfiskedepån i Helsingborg, Preem i Klippan.

Tommarps Ene
Tommarps Ene och 3 km nedströms Tommarps Kungsgård. Fisket i bedrivs efter lax och havsöring. Tillåtna fångstmetoder är flugfiske och spinnfiske. Fiskekort säljs av MatÖppet i Kvidinge och Varuhallen Hobby i Ängelholm, Sportfiskedepån i Helsingborg.

Tommys fiske
Laxfiske. Fiskekort säljs av bl.a Mårtens Fiske i Helsingborg eller av Tommy på sitt boställe, se hemsida: http://www.tommys-fiske.se/
(WSG 84: 56°9’30.6″N 13°3’36.3″E)

Rönneådalens FVO
Den del av Rönne å, med tillflöden, som ligger inom Klippans kommun.
Fiskevårdsområdet sträcker sig från punkten där kommungränserna för Klippan, Höörs och Eslöv kommungränser möts (56°0’3.6″N 13°22’50.8″E, ungefär vid Ådala-Norra Hultarp) till 200 m nerströms vägbron där riksväg 13 (56°7’35.9″N 13°6’11.9″E) korsar ån, sydväst om Klippan (enl. Länsstyrelsen)

Fiskesträckan som idag (2016-06-30) är upplåten för fiske är från Brohuset (56°4’31.0″N 13°16’40.4″E) och nerströms till ca 3 km från Forsmöllandammen (56°5’33.6″N 13°12’7.7″E). En kort sträcka inne i Ljungbyhed vid vägbron väg 13 är undantagen från fiske.

Fiske på bl.a gädda, abborre, mört, braxen, öring m.fl. Fiskekort kan köpas bl.a från IFiske.se

Övriga
På sträckan från Ringsjön och nerströms till gränspunkten där Klippan, Höörs och Eslöv kommungränser möts (ungefär vid Ådala-Norra Hultarp). Finns en del fina privata fiskesträckor som bla. håller bestånd av stationär öring. Men dessa är åtkomliga enbart genom överenskommelse med respektive markägare.