Risebo

Sportfiskeområde i nordöstra Småland. Ett ca 5000 ha stort område bestående bl.a. av ett tjugotal sjöar och tjärnar på ca 360 ha. I området finns flera stugor med hög standard till uthyrning. En del av sjöarna är upplåtna till fiske efter regnbåge och öring, kontinuerlig utsättningar görs under perioden  april – oktober.  I de övriga sjöarna erbjuds fint fiske efter bl.a. abborre, gädda, sutare m.fl

Det kuperade landskapet med de vackra dalgångarna och avskildheten lockar årligen många besökare till området. Även korttidsjakt dovvilt, rådjur, älg småvilt och vildsvin erbjuds.

Kronofisket i Risebo är öppet året runt. Under perioder med osäkra isförhållande kan dock fisket vara inställt. Fiskesäsongen börjar normalt i slutet av april och slutar i november. Vintertid erbjuds pimpelfiske efter regnbåge, abborre och gädda.

Området vid och omkring sjöarna är utrustat med stigar, bryggor, vindskydd, grillplatser, toaletter och soptunnor.

Uthyrning av båt.

Sjöar i området:
Med laxartad fisk: Stora Sarvgöl, Tingstadgöl, Stengöl, Loftersgöl och Vappa

Övriga: Antvarden, Hemsjön, Holmsjön, Ålsjön, Mossgöl, Risen, Torra, Trollsjön, Hagsjön, Barngölarna, Stora Vrången, Ämten, Stora Björngöl.