Ringsjön, Ringsjöarna

Ringsjön är en sjö i mitt Skåne och är landskapets näst största sjö. Ringsjön består av Östra Ringsjön, Västra Ringsjön och Sätoftasjön. Den sistnämnda betraktas ibland som en del av Östra Ringsjön. Västra Ringsjön ligger inom Eslövs och Höörs kommuner, medan Östra Ringsjön ligger inom Höörs samt Hörby kommuner. De två sjöarna delas av en landtunga där väg 23 löper igenom. Totalt avrinningsområde för sjöarna är avrinningsområde 395 km².

Ringsjön avvattnas av Rönne å som flyter nordväst mot Skälderviken. Halvön Lillö (som före sänkningen var en ön i sjön) är rester av en vulkan och den är även känd för sitt naturreservat med jätteaspar (träd). Mitt i sjön, på det som tidigare var en ö, ligger Bosjökloster med anor tillbaka till 1100-talet och förmodligen en viktig kultplats långt tidigare.

Ringsjön är reglerad och medelvattenhöjden över havet är 53,5 m. 1883 sänktes sjön med 1,5 meter.

Östra  Ringsjöns största djup är 16,4 m. Sjöyta idag: 24,7km2. Västra Ringsjön är 5,7 meter djup och har en yta på 14,4 kvkm. Ringsjön har haft stora problem med övergödning men sedan 2004 bedrivs vattenvårdande åtgärder genom Projekt Ringsjön, ett statligt finansierat projekt.

Fiskarter: abborre, braxen, groplöja, gädda, gös, karp, lake, mört, regnbåge, ruda, sarv, sik, sutare, ål, öring.

Ringsjön är känd för bra fiske efter gös, gädda och abborre. Den största braxen som har fångats i Sverige (yrkesfiskeredskap) vägde 9,2 kilo och var 82 cm lång; den fångades i Ringsjön

2007 fångade Anders Mortiers en fantastiska gös – 11,22 kilo tung och 94 centimeter lång

Fiskekortförsäljning:
Ringsjöfisk (automat), Bosjökloster (även båtuthyrning)
Hörby Ringsjöstrand
Jägersbo Camping, Sätofta (även båtuthyrning)
Hörby Turistbyrå
Höörs Turistbyrå
Eslövs Turistbyrå
Klinta Pensionat (även båtuthyrning)
Höörs Båt o Fritid
Ringsjö Krog & Wärdshus