Revsundssjön, Revsundsjön

Revsundssjön ligger i Bräcke kommun i östra delen av Jämtland. Area ca 68 km². Största djup är ca 40 meter. Sträcker sig mellan Gällö i norr till Bräcke i sydöst. Sjön är fiskrik och har bra bestånd av abborre, gädda, harr, mört, röding, sik och öring, som utgör underlag för ett brett sportfiske med olika metoder. Sjön erbjuder miltals av fiske. Har skogssjökaraktär med klart vatten. Sjön är uppdelad i ett antal större fjärdar och vattenområden som Bräckefjärden, Mordviksfjärden, Norsfjärden Landsomfjärden, Grimnäsfjärden, Sandnäsfjärden, Skåkfjärden, Anvikssjön, Tavnässjön, Rindsjön, Snärviksfjärden och Stångsundet.

Revsundssjön är kanske Jämtlands fiskrikaste sjö. Sjöns karaktär och djup gör reproduktionen av fisk är mycket bra. De stora fjärdarna med stor öring och gädda är intressanta för trollingfiske. Sjöns vikar, grund och uddar lämpliga fiskeställen för mete,  flug- och spinnfiske. Området runt sjön erbjuder ett varierat fiske i flera åar, bl.a berömda Gimån rinner igenom sjön. Gimåns utlopp bjuder både på bra harr- och öringfiske. Utsättningar av röding har under flera år satts ut i sjön.

Ammerön, en av Sveriges största insjööar ligger i Revssundssjön.

På sommaren kan är sjön trafikerad av ångbåten Alma, som är en av Sveriges äldsta fungerande ångbåtar.

Sjökort över sjön finns att köpa på bl.a Turistbyrån i Bräcke.

Sjön är uppdelad i fiskeomården:
Revsunds Södra Fiskevårdsområde
Övre Gimåns Fvo
Anvikssjöns Fvo
Grimnäs-Landsomfjärdens FVO

Båtuthyrning
Storsands Vildmarkscamp
Camp Viking

Pilgrimstads båthamn erbjuder sjösättningsplats, även för större båtar.