Ransarn (Raentsere, Ransaren)

Sjö i sydvästra Lappland, avvattnas av biflödet Ransarån. 2310 km², 580 m.ö.h. Sjön är 59,7 meter djup. Bestånd av röding, öring och lake. Klassiskt rödingvatten med chans till riktigt grov fisk. (Samiskt namn är Raentsere)

Sjöns in- och utlopp kan bjuda på fint flugfiske redan i februari och mars i de vakar som då bildas.

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/