Ransarån

Ransaråns kristallika vatten rinner upp från sjön Bije-Ransarn som ligger på gränsen mellan Sverige och Norge i sydvästra Lappland. Från sjön flyter ån österut mot sjön Ransarn i en mycket vacker fjälldal, på sina ställen kantad av mycket svårgenomträngliga videsnår. Denna sträckan består av mängder av fina forsar och sel. Mycket lämpad för flugfiske.

Efter sjön Ransarn rinner ån söderut ner genom två större sel för att efter ett par kilometer mynna ut i Gikasjön (Gäika). Efter denna sjö flyter ån vidare igen ett par kilometer för att till sist mynna ut i Kultsjön (Gålto) vid Fatmomakke. Ån har bestånd på röding och öring.

Ransarån mellan Ransaren och Gikasjön bjuder på lättillgängligt fiske efter väldigt grov röding, mindre bilväg längs hela sträckan.

Vårvinterflugfisket i ån kan påbörjas redan under februari/mars i de vakar som bildas vid sjöinlopp/utlopp.

Den nedre delen av ån hyser en unik stam av strömlekande riktigt storvuxen röding.

Sträckor:

Ransarån Fjäll, Kalfjäll, kristallklara strömmar och öring. Fjällsträckan av Ransarån, från Bieransarn ner till Tjåkkelestugorna, erbjuder både vackra vyer och ett spännande flugfiske. Till fiskesträckan vandrar man ut eller flyger med helikopter till anvisad tältplats. Fiskeguide från Saxnäs Fiskecentrum introducerar er vid vattnet och visar er fiskesträckan och ger er värdefulla tips. Säsongen startar när vårfloden sinar till och pågår till och med augusti månad. Fiskesträckan består av vattenfall, strömmar och mindre och större sel. Vattenståndet kan variera beroende på snömängden i fjällen och nederbörden. De som köper fisketillstånd är helt ensamma på den cirka 6 kilometer långa fiskesträckan. På sträckan finns det gott öring i storlek 35- 45 cm, samt några enstaka individer på runt 60 cm.

Övre Ransarån, från Tjåkkelestugorna ner till sjön Ransarn är det cirka 18 kilometer längs Ransarån. Sträckan kallas för Övre Ransarån och innehåller tre kvoterade flugfiskesträckor samt en allmän flugfiskefiskesträcka närmast sjön. Öring är i majoritet men röding kan stiga ända upp till Skibbleselet. Större och mindre sel, strömmar och vattenfall, kristallklart vatten och sightfishing. Frågan är om det finns något vackrare fjällvatten för en flugfiskare? Stor öring simmar längs hela sträckan och varje år kommer det in rapporter om fiskar med vikter omkring tre kilo.

Nedre Ransarån, sträckan av Ransarån från dammen nedanför sjön Ransarn ner till Gikasjön, är ett vägnära kvoterat flugfiskevatten. Det är beläget drygt tre mil från Fiskecentrum i Saxnäs. Här finns möjligheten att fånga din livs röding eller öring. Sightfiske efter stor fisk är möjlig vid rätt vattenstånd och väder. Fiskesäsongen är lång och startar redan under vårvintern. Maj är ofta en bra fiskemånad och är vädret gynnsamt kan fisket börja redan i april. Sommarmånaderna juni, juli och augusti är en spännande period med varierande insektskläckningar. September är det färre fiskare på sträckan, vilket tilltalar många. Fina brittsommardagar kan erbjuda torrflugefiske efter vakande röding och öring.

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/