Rånden (Råndån, Rånda, Råndan)

Å i Härjedalen av vildmarkskaraktär. Biflöde till Ljusnan. Rinner upp i området Brandsåvallen och Brandåtjärn. Flyter österut ner mot Rannsundet och ut i Rannsjön. Fortsätter sydost ner mot Råndalen, här flyter biflödet Rosslen ut i ån. Ån flyter vidare i östlig riktning och möter upp näste biflöde, nämligen Valmen vid Sånfjällets fot. Hör viker ån igen i sydöstlig riktning och flyter efter ca 10 km ut i Ljusnan vid Råndosnäset strax norr om Linsell.

Rinner ut i Ljusnan strax norr om Linsell. Andra namn på ån är; Ranndan, Randen, Råndån, Rånda, Råndan, Rondan.

Rånden är kanske mest känd bland flugfiskare för dess stora harrar vid Dalsvallen inom Linsell-Ransjö FVO som utgångpunkt.


Ransundets FVO

I Ransundet finns det goda möjligheter till fiske och andra naturupplevelser. 12 sjöar finns till förfogande inom Ransundets fiskevårdsområde.
Råndan är lättåtkomlig från bilväg som sträcker sig längs ån. Vindskydd och utedass finns efter Råndan söder om Ransundsjön.

Försäljningsställen:
IFiske.se
Kortautomat i Ransundet
Jônnbua, Hede
Preem, Hede
Turistbyrån, Hede
 

Fiske efter öring och röding under lektiden 1 sept – 31 okt (2016) är förbjudet.

Länk till hemsida: http://www.ransundet.nu/


Råndalens FVO

Rånden har bra fiske hela sommaren men är enligt många fiskare kanske bäst på hösten.

Fiskekort löses i automat på bygdegården, eller av privatpersoner i Råndalen
Linsells Livs
Preem Hede
Jônnbua, Hede
ICA Frank, Lofsdalen
Turistbyrån Lofsdalen
Dalsvallens stugby

Länk till hemsida: http://www.randalen.se/fiske.htm

Fiskarter: abborre, bäckröding, gädda, harr, öring


Linsell-Ransjö FVO

En ca 25 km lång sträcka av Rånden, en grund, outbyggd å-sträcka med några fina sträckor där harr och öringar står. Vid Dalsvallen, ca 20 km nordväst om Linsell mot Råndalen, finns också många fina fiskeställen. Masskläckning av stora dagsländor ”rock” brukar ge fint torrflugefiske från midsommar och fram till slutet av juli i Rånden. Där även fint torrflugefiske efter harr finns långt in på senhösten.

Fiskekort finns bl a att köpa hos:
Linsells Livs
Sahlins verkstad
Dalsvallens stugby
Linsell Baren
Fiskekortsautomat finns även vid Linsells Livs.
IFiske.se

Fiskekarta över området finns att köpa i affären. Enklare karta över del av fiskevårdsområdet med planterade tjärnar utmärkta fås gratis i samband med köp av fiskekort

Fiskeförbud på harr 1/4 – 30/4 (2016).
Förbud på fiske efter öring under tiden 1/9 – 31/10 (2016) i alla strömmande vatten, sjöar och sel inom 200 meter från av- och tillopp. Minimimått 35 cm på öring i Rånden, max 2 fiskar per dag.

Länk till hemsida: http://www.linsell.se/