Ralången

En sjö i Aneby kommun i Småland. Sjön ligger strax nott om Aneby. Sjön är 5 meter djup, har en yta på 4,93 kvadratkilometer, 160 meter över havet. Sjön är långsmal med få öar, cirka fem kilometer lång och en kilometer bred. Botten är stereotyp med dominerande djup på två till fyra meter. Genomrinns av Svartån. Den är mycket näringsrik med stora mängder betesfisk. Sjön räknades som Sveriges bästa vatten för stor gös i slutet av sjuttiotalet. Är fortfarande berömd för gösfisket.

Fiskarter: abborre, braxen, gers, gädda, gös, löja, mört, sarv, sutare.

Säsong och metod: Från maj till slutet av september är vanligaste metoden trolling. Därefter kan gäddorna, som det finns gott om upp till sju-åtta kilo, försvåra göstrollingen. Här landas sällan mycket gös men klassen är bra. Fisk under tre kilo är ovanligt och toppar på sju-åtta kilo relativt vanliga. Enstaka fiskar upp till elva kilo landas då och då.

Fiskekort säls av:
IFiske.se
Ralingsåsgården
Aneby Turistbyrå

Båtramp: Trailerramp i centrala Frinnaryd, vid brofästet över Svartån. Naturrampen vid Råby fungerar för mindre båtar.

Aneby Sportfiskeklubb har båt att hyra ut (båtarna hyr du hos Pixans vid Västra Torget i Aneby)

Fiskevården i sjön bedrivs av Ralångens FVOF