Piteälven

Älv i södra Norrbotten och mellersta Lappland. C.a. 370 km lång. Rinner upp vid foten av fjället Sulitelma strax norr om sjön Pieskehaure. Rinner på sin färd mot havet igenom bl.a sjöarna Pieskehaure, Tjeggelvas och Vuolvojaure, passerar samhället Älvsbyn och strax väster om Piteå flyter den ut i Svenbyfjärden för att slutligen rinna ut i Bottenhavet vid Pite havsbad. I Sikfors ligger Piteälvens enda kraftverk och sedan 1992 finns också en fiskväg där.

Piteälven kan delas in i tre olika älvkaraktärer, fjällälvskaraktär från Mavasjaure ner till Tjeggelvas, med terrängen helt obruten. Från Tjeggelvas ner mot Storforsen blir den mer av skogsälvskaraktär, och den sista sträckan från Storforsen och fram till Piteå och Bottenviken är den av kustälvskaraktär, här är älven lättillgänglig från bilväg på båda sidorna.

Den har få biflöden, men många storslagna forsar. Mest känd är Storforsen.

Fiskbestånd: Harr, öring, lax, sik, gädda och abborre.

Fiske på de övre sträckorna uppströms Tjeggelvas
Fisket är uppdelat på lite olika område. bl.a området runt Miekak fiskecamp som kräver speciellt fiskekort som är begränsat. På andra områden gäller bl.a. Arjeplogskortet (fiskekort som gäller på statens vatten ovan odlingsgränsen) detta ger möjligheter till fiske i de flesta fjällvatten. Det finns även enskilda vatten på denna sträckan. För mer info kontakta Arjeplog Turistbyrå

Fisket nerströms Tjeggelvas t.om. strax nerströms Forsnäs
Gäller fiskekortet Arjeplogskortet på de flesta vatten, men vissa delar är avgräsande sk. enskilt fiskevatten. De nedersta delarna är inte upplåtna för fiske året runt. Vid Bergviken och Forsnäs finns båtramp. För mer info kontakta Arjeplog Turistbyrå.

Från Norravan ner till Trollforsen där krafteldningen går över älven vid Hökselet tillhör SVEASKOG (förutom en delsträcka mitt i området vid Badjesavon.)

På SVEA skog sträckor fiskar du med Sveaskog Fiskenord fiskekort. För mer info gå till deras hemsida

Trollforsenområdet
Ligger ca. 19 km. nordväst om Moskosel i Arvidsjaurs kommun. Sträckan är ca 9 km och sträcker sig från där krafteldningen går över älven vid Hökselet och ner till där väg och järnvägsbron korsar Pite älv. På denna sträcka av älven erbjuds ett omväxlande fiske i strömmande vatten. Här finns bl.a abborre, gädda, harr, sik och öring. Pite älv ekonomisk förening förvaltar fisket i Trollforsenområdet från den 1:a maj 2010
För mer info

Sträckan Benbrytebron – Storforsen
Gäller strömsträckan mellan Storforsens naturreservat och Benbrytebron i väster. Förvaltas av Storforsens Sportfiskeklubb i samarbete med SVEASKOG. För fiske på sträckan gäller innehav av fiskekort för Storforsens SFK:s kortfiskeområde eller SVEASKOG’s fiskekort Arvidsjaur – Älvsbyn. Sträckan är indelad i 7 delsträckkor med olika regler.

För mer info gå till: http://www.storforsenssportfiskeklubb.nu/ och www.pitealv.se

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se

Fällforsens kortfiskeområde
En kort sträcka mellan Vidsel och Älvsbyn vid S. Fällfors
Säljs endast ett begränsat antal fiskekort varje dygn. För mer info
Kort kan köpas genom Gårdings Järn o Färg AB och Fiskekort.se

Älvsby byamäns samfällighet
Sträcka från strax norr om Älvsbyn vid Tennskatan och ner till Bodstranden. Observera dock att vissa sträckor gäller bara fiskeortet för nen norra stranden.

Båtramp vid norra Älvsbyn, nordöst om Altuna. För mer info

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se

Sikfors Fiskevårdsområde
Sikfors FVO Pite älv och Borgforsälven

Det är tillåtet att använda båt vid fiske i Pite- och Borgforsälven

I våra vatten gäller totalt nätförbud. För mer info

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se
 

Pålberg – Böle – Öjebyns fiskevatten
Norra stranden av älven från Pålberget nerströms till utloppet i Svensbyfjärden och även en del i själva fjärden. Fr.o.m Böle gäller det båda sidorna av älven.
För mer info

Fiskekortsförsäljare:
Gårdings Järn o Färg AB
Gulf, Älvsbyn
OK-Q8, Älvsbyn
OK Norrbotten Ek.fören. Öjebyn
Piteå Turistbyrå
Sikfors Konferens och Fritidsby
Gunnar Hannu Forsens Livs, Sikfors
Handelshuset Storforsen
Selholmens Camping Fritid o Vildmarksliv
Wildmarksshopen, Luleå
Nilssons Butiken, Vistträsk
Fiskekort.se