Pinnån

Rinner upp i småsjöar norr om Åsljunga, där den avvattnas av bl.a Brödjasjön, Stjärneholmssjön och Skinningeholmssjön. Flyter genom Åsljungasjön ner till Örkelljunga och genom Hjälmsjön, utmed E4:an ner till Östra Ljungby där den rinner under motorvägen och vidare ner mot utflödet i Rönneå strax väster om Källna.
Näringsfattig, meandrande å med rik bottenfauna. De nedre delarna erbjuder fina områden för lek och uppväxt av havsvandrande lax och öring.

Gamla namn på Pinnån är Skidenpinsån och Pinsån.

Den nedersta sträckan nerströms Källna erbjuder fiske på lax och havsöring. Vid Källna finns ett naturligt vandringshinder, vattenfallet vid Stora Mölla. Uppströms Källna finns bestånd av stationär öring, men även gädda, eltitsa, abborre, sandkrypare, mört, ål m.fl.

Sträcka inom Örkelljunga
En 16 km lång sträcka av Pinnån. Fisket är förbjudet inom reservatet Hjälmsjön – Ågatan. Fiske på abborre, braxen, gädda, mört, ål och stationär öring.

Fiskekort säljs av bl.a av:
Hjelmsjö camping
ICA Örkelljunga
Circle K Skåneporten (före detta Statoil)
Strandhem

Sträcka vid Skvattemöllan vid Östra Ljungby.
Bestånd av stationär öring. Icke medlemmar i Klippans Sport och Fiskevårdsförening äger rätt att fiska i klubbens vatten mot lösande av fiskekort. För mer detaljerad info besök klubbens hemsida på http://www.ksff.se.

Sträckor vid Ingeborrarp, Stidsvig, Östra Ljungby, Gångvad
Helsingborgs Sportfiskeklubb arrenderar dessa sträckor och inga kort säljs till allmänheten. Bestånd av stationär öring. Se deras hemsida för mer detaljer.