Pärlälven

139 km lång outbyggd skogsälv ca 6 mil väster om Jokkmokk, inom Jokkmokks och Arjeplogs kommuner. Biflöde till Lilla Luleälven, avrinningsområde 2296 km². Källflödet finns i Arjeplogs kommun, men i stort sett hela älven flyter genom Jokkmokks kommun. Den flyter bl.a  genom sjöarna Peuraure (Bievrávrre), Karats (Gárásj) och Piertinjaure, för att slutligen i Purkijaure, Pärlholmsjön förena sig med Lilla Luleälven, några mil väster om Jokkmokk. Älven är populär bland sportfiskare. Namnet kommer av att på 1800-talet fiskades flodpärlmusslor i älven.

Harrfisket är kanske bäst men älven kan även bjuda på bra öringfiske. Längs älven finns ett flertal raststugor, eldstäder som står öppna för alla fiskare och skogsvandrare som behöver skydd och värme för vädrets makter eller en stunds vila.

Den 17 augusti 1919  fångades det en harr på 2,8 kilo, den var under lång tid Sveriges största ”flugfångade” harr. Fångades av flottaren Axel Nyman som just den dagen dock hade en spinnare på flugspöet.

Jokkmokks Jakt & Fiskevårdsförening förvaltar merparten av fisket i Pärlälven.

Älvens sammanlagda fiskesträcka inom Jokkmokks Jakt & Fiskevårdsförening inklusive sjöar och sel är cirka 5 mil. En sträcka av älven är avsatt enbart för flugfiske. För att anpassa sportfisket efter älvens naturliga förutsättningar, krävs reglering av fisket. I älven finns en kontinuerligt rullande trädaläggning. Som innebär att man stänger av en sektion av älven under en viss tid – på så sätt finns det alltid ett område av älven där fisken har en chans att växa till och leka utan påverkan av något fiske.

Fiskekortsförsäljning:
OK Jokkmokk
Team Sportia
Statoil Jokkmokk
Turistbyrån Jokkmokk
Bilisten
Skabram Semesterby
Fiskekort.se