Östra Lägern

Östra Lägern, en klarvattensjö som ligger i södra Östergötland nordost om Eksjö.  Storlek: 1500 hektar. Maxdjup på 30 meter. Ligger 198 m.ö.h. Bottenstrukturen är varierad. 52 öar och grynnor och kanter. Sjön avvattnas av Bulsjöån.

Sjön nås enkelt från Rydsnäs och flera andra platser längs riksväg 33 som går mellan Eksjö och Kisa.

Bra fiske på abborre och gädda. Det fångas regelbundet abborrar på upp mot kilot. Även fisk upp till 1 ,5 kg fångas varje år. Abborren i denna sjön är även pelagisk och jagar både nors och siklöja. Öring på över 10 kg har fångats i sjön.

Fisket i sjön administreras av Östra Lägerns FVOF

Fiskarter: gädda, abborre, mört, sik, siklöja, lake, sutare, och öring.

Båt finns att hyra vid badplatsen i Rydsnäs, där det även finns en båtramp.

Fiskekort:
iFiske
Turistbyrån i Österbymo
Frendo i Österbymo
OKQ8 i Österbymo
Lanthandeln i Rydsnäs