Österdalälven

Älv i Dalarna. Upprinner i Storån, Grövlan, Sörälven norr om Idre. Absoluta källfödet är vid Østre Kvisla som ligger i östra Norge vid Drevsjön. Flyter ner till och igenom Siljan. Mynnar ut i Västerdalälven strax söder om Siljan vid Djurås och tillsammans bildar de Dalälven som i sin tur mynnar ut i Bottenhavet vid Skutskär i Gävlebukten.

Älven bjuder på ett väldigt varierat fiske, här finns många olika fiskarter och olika områden i älven passar till olika fiskesätt. Så här erbjuds verkligen fiske för de flesta sportfiskare.

Innan utbyggnaden av älven fanns den mest kraftfulla och vildaste strömsträckan i hela älven i det sk. Trängslet, älvsträcka nordväst om Älvdalen. Här fanns forsar med namn som Borgforsen (låg ungefär där dammvallen ligger idag), Björnskärsforsen (Björntjärnsforsen), Lillsugnet och Storsugnet, Stenströmmen (låg strax söder om Lillsugnet), alla i dag tystade genom bygget av Trängseldammen. Genom dessa trånga passager med våldsamt vattenflöde vandrade den grova öringen från Siljan för att ta sig upp till sina lekområden i bl.a Sörälven, Storån, Grövlan och Fjätån.


Särna-Idre fiskevårdsområde
Området i Österdalälven sträcker sig från Trängseldammen i söder och upp till Idre

Läs mer på hemsida: http://www.sarnaidrefvo.se


Sträckan inom Älvdalen FVO (Trängseldammen – Oxberg).
Fr.o.m Trängseldammen i norr till Spjutmodammen i söder. Bra strömfiske på öring och harr. Även sik och gädda fångas här.

Fisket öppnar normalt kring den 16 maj. Bästa fiskeperiod är normalt veckorna runt midsommar samt september – oktober.

Älven är på de flesta ställen lättvadad.

Strömsträckan är knappa två mil, mellan Åsendammen och Väsadammen, och bjuder på fantastiska fiskemöjligheter i en underbar natur. Älven visar upp omväxlande snabba och långsammare partier på sin färd genom dalgången.

Österdalälven är känd framför allt för sitt fina harrfiske, men även fisket efter öring kan vara riktigt bra. Det är främst flugfiske som bedrivs i älven, som i allmänhet är mycket lättvadad. Fiskeplatserna längs älven är lättåtkomliga och ett antal slogbodar och lägerplatser har byggts längs vattnet.

Nerströms Blyberg och strax innan Oxberg finns en fin strömsträcka som ofta erbjuder bra harrfiske.

Fiske i kraftverksdammarna:
Trängseldammen: Abborre, gädda, sik, lake, öring och harr.
Åsdammen: Abborre, gädda, sik, öring, lake och harr.
Väsadammen: Abborre, gädda, sik, lake, öring och harr, regnbåge.
Spjutmodammen: Abborre, gädda, mört, sik, öring och harr.
Inom Älvdalens fiskevårdsområde finns det mängder av andra fiskevatten, både strömvatten, sjöar och tjärnar.

Fiskekort:
Kan köpas på bl.a. Älvdalens Fiskecenter, Älvdalens Sportcenter, Turistbyrån i Älvdalen och många fler ställen inom området. Kortet berättigar till fiske i alla fiskevatten tillhörandes Älvdalens FVO.

För mer fiskeinfo kontakta Älvdalens Fiskecenter.


Sträcka inom Mora-Våmhus Fiskevårdsområdesförening (Oxberg-Spjutmo)

Kortförsäljare:
Siljan Turism, Mora
Statoil Tuvan, Mora
Mora Korgmakeri
INTERSPORT, Mora
Hotell MoraParken, Mora
Handlar´n Venjan
Handlar´n Våmhus

Länk till Mora-Vånhus FVOF: http://mvfvof.se/


Dalälvens Fiskevårdsområde (Spjutmo-Mora)
Området i Mora kommun omfattar Österdalälvens sträckning från Badstubacksbron i Mora till Spjutmo kraftverk. En sträcka på ca 2 mil som i sin nedre del är bred och lugnflytande med ett antal olika fiskarter såsom gädda, sik och abborre. Den övre delen, ca 8 km, är ett omväxlande strömvatten som främst håller harr och öring och passar utmärkt för flugfiske. Älven rinner genom ett naturskönt och omväxlande landskap med skogar och branta åsar och nås via ett antal skogsbilvägar i området.

Dalälvens Fiskevårdsområde erbjuder ett variationsrikt fiske i vacker natur. Både stor som liten kan här hitta sitt eget lilla favoritställe. Från de lugna partierna i älvens nedre delar till de mer strömsatta i den övre delen. Matsäcken eller kaffetåren avnjuts i någon av de slogbodar som finns längs älven.

Bra sträcka för öring och harrfiske finns bl.a mellan Säs och Gutdalen. Hör har fångats öringar på upp mot 4 kilo. Finns även en del bra strömsträckor förbi Gutdalen och neråt mot Siljan. Här brukar fisketrycket vara mindre än längre norröver.

Kortförsäljare:
Siljan Turism, Mora
INTERSPORT, Mora
Statoil, Tuvan
Handlar’n, Våmhus

Mer info på sidan: http://dalalvensfvo.se/


Leksand-Insjöns FVO
Sträcka av Österdalälven från Skäggnäset vid Nedre Östersfors upp till Siljan. Fiskekort genom IFiske.se

http://www.lifvo.se/


Gagnef-Mockfjärds FVO
Sträckan i Österdalälven är från Tömnäset strax norr om Gagnef (6721062.887, 501880.283 SWEREF99 TM) nerströms till sammanflödet med Västerdalälven vid Djurås.

Fiske på främst harr och öring.

Mer info på hemsida: http://www.gagneffiske.se/.