Osbysjön

Sjö in nordöstra Skåne intill orten Osby. Storlek: 501 hektar. Djup: Maxdjup 5,5 meter, medeldjup 1,4 meter. 72 m.ö.h. Genomflyts av Helgeån. Driveån flyter in i norra delen av sjön.

Sjön delas i två delar av halvön Näset, som är naturreservat med strövstigar och fågelskådartorn. Norra delen av sjön kallas Norresjö och södra delen för Söndresjö.

Bottenstruktur: Varierande bottnar, sand, dy eller en kombination av dessa. I södra delen inslag av sten och klippblock.

Fiskarter: gös, abborre, gärs, ål, gädda, lake, öring, karp, sutare, mört, ruda, sarv, braxen, björkna, faren, id, benlöja, sandkrypare, bäcknejonöga och mal.

Att fiska med handredskap är gratis men för angelfiske krävs ett fiskekort (uppgiften är från 2015). Fiskekort och djupkarta säljs av:
Turistbyrån i Osby
Kristenssons Järnhandel

Karpar på över 13,400 kg har fångats.

All karp ska släppas tillbaka och hanteras så försiktigt som möjligt. Fångad gädda, större än 100 cm måste också sättas tillbaka. Malen är fridlyst, skulle det inträffa att du fångar en mal måste du genast sätta tillbaka fisken i vattnet. Rapportera sedan till FVO.

Båtisättningsplatser finns vid: Näset, Sibbarp, Spegeldammen.