Örsjön

Vy över Örsjön, fotograf Mats Sjöstrand 2017 ©

Sjö i nordöstra Skåne och södra Småland, mellan Hallaryd och Killeberg, norr om Osby. 105 m.ö.h. Yta på 395 hektar. Vacker och naturskön skogssjö omgiven av blandskog. Terrängen runt sjön är ganska kuperad.

Sjön har många öar, 24 st, varav några lite större. Halvöar, flera sund och vikar. Djupet i sjön varierar, maxdjup på ca 11m och medeldjupet ligger på 3,5 m. Botten är oftast stenig. Vattnet är humusfärgat och av bra kvalitet. Simontorpsån avvattnar sjön i östra sidan. Största tillflödet är Brännhultabäcken i sjöns nordöstra hörn.

Fiskearter: abborre, björkna, braxen, gädda, gös, lake, mört, siklöja, sutare, ål, och öring

Det finns ett par lämpliga platser för att lägga i båt ifrån. En vid Malmläget i Brännultavik i sjöns nordöstra hörn (SWEREF 99 TM (nord, öst) 6260456, 435884). Den andra vid Mjöbygget på vägen ut mot Bokön (SWEREF 99 TM (nord, öst) 6257720, 436155)

Fisket i sjön administreras av Örsjöns-Lillasjön FVOF.

Det finns möjlighet till att hyra båt i sjön. Djupkarta finns att köpa.

Fiskekortförsäljning:
http://www.ifiske.se/
Turistbyrån Osby
Statoil i Osby
Älmhults Turistbyrå
Sport o Motor, Älmhult
Osby Tygshop, Älmhult
Även flera privatperson boendes runt sjön säljer fiskekort och hyr ut båt (skyltat)

GPS-position/kartkoordinat:
WGS 84 DMS: 56º28’6.1″N 13º56’39.8″E
SWEREF 99 TM (nord, öst): 6258709, 434964