Örken och Klockesjön

Sjö mitt i Småland, på gränsen mellan Jönköpings och Smålands län, mellan Växjö och Vetlanda, 188 m.ö.h. Genomrinns av Mörrumsån. Sjön är på 23,50 kvkm. Norra delen av sjön kallas för Klockesjön. Sjön är omgiven av skogsmark och anses som oligotrof (näringsfattig), siktdjup 2011 var 5 m i norra delen och 1,5 meter i södra delen.

Fiskarter: Gädda, abborre, öring, mört, braxen, björkna, sik, siklöja, lake och karp. Försök med utsättning av gös och röding har gjorts förr i tiden men arterna har inte etablerat några bestånd i sjön. Idag görs stödutsättningar av öring.

Sjön är djupast i den norra änden, största djupet är på 38 meter. Medeldupet för hela sjön är ca 8 meter. Denna delen av sjön erbjuder bra fiske på större abborre och gädda. Även öring fångas här. Södra änden är grundare och här trivs bl.a. braxen, björkna och mört. I sjön lär det även finnas ett mindre bestånd av karp.

Fiske i sjön administreras av Örken FVOF

Fiskekort säljs av bl.a Puttes Lanthandel, Ramkvilla, ICA Braås, Braås Järnhandel, Bengtssons Fiskebutik i Korsberga, Vetlanda Turistinformation, Ramoa Adventure Village.

Båtar finns att hyra.

Båtramp finns i Braås (låst, endast för medlemmar?)