Öresjön

Liten sjö som ligger i omedelbar anslutning till Stensån inne i Båstad. Öresjön är bildat ur ett gammalt kalkbrott där man förr i tiden bröt kalk för tillverkning av kalktegel. Kallas ofta av lokalbefolkningen för ”Kalkan”. Största djup: 19 m. Örebäcken som från början passerade förbi släpptes in i kalkbrottet ca 1950-1960. Örebäcken, uppströms Öresjön är fredat område. Ingen utplantering av fisk förekommer i sjön.

Arter: Gädda, abborre, ål, öring och diverse vitfisk. Totalt har ca 21 arter  påträffats här.

Här kan du köpa fiskekort:
Kittes Kök/Riviera Grillen. Hallandsv. 48
NP Nilsson trävaror, Hallandsvägen i Båstad
Nedre Stensåns FVO
www.fiska.se

Regler och fiskesäsong:
Laxartade fiskar: tidsbegränsad, normalt mars till september.
Fiske efter vitfisk hela året.
Mete tillåtet.
Fiske från båt, kanot , flytring och likn. är ej tillåtet.
Minimimått: Öring 40 cm
Fiskar under minimåtten skall ovillkorligen återutsättas.
Maximalt 3 laxartade fiskar per dag och fiskare.

Nedre Stensåns FVO, Hemsida.