Örekilsälven

Örekilsälven (även kallad Kvistrumsån) rinner upp i Härslättemossen mitt i Dalsland. Från mossen rinner älven rakt norrut till strax söder om Ed där älven vänder nästan 180 grader och flyter sydväst, ner och genomflyter Kärnsjön. Ur sjön rakt söderut genom Munkedal i Bohuslän där Munkedalsälven tillrinner ut i älven mitt i samhället. Fortsatt söderut där den efter Munkedal mynnar i Saltkällefjorden i den inre delen av fjorden Gullmarn några mil norr om Uddevalla.
Största biflöden är; Töftedalsån, Hajumsälven, Munkedalsälven (Valboån)

Huvudfåran i Örekilsälven har en längd av cirka 85 km.

Örekilsälven i Munkedal är en av södra Sveriges bästa laxfiskeälvar. Årligen tas mellan 150 och 300 laxar här. Medelvikten är mellan 4 och 5 kg, och de största väger över 10 kg. Älven har mest varit känd som en höstälv, men lax fångas redan från maj månad i den relativt lilla älven, som är känslig för torrperioder, men chansrik när det regnar! Bästa period är normalt i augusti och september.


Nedre Örekilsälvens fiskevårdområde
Örekilsälvens laxfiske, sträckorna kring Munkedal. Fiskvårdsområdet omfattar sträckan från mynningen i Saltkällefjorden till Kärnsjöns utlopp vid Torpdammen i norr. Säljs begränsat antal fiskekort. Endast spinn- eller flugfiske är tillåten.

Den 19 juni 2011 den största laxen som fångats i Örekilsälven i modern tid. Laxen vägde 17,4 kilo och var 112 cm lång och togs på fluga vid Laxnacken på B-sträckan

Fångststatistik: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998

Karta över fiskeområdet (2015)

Mer info finns på deras hemsida: http://orekil.com/.


Kärnsjöns FVOF
Ca 8 km norr om Munkedal. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Örekilsälven- och Hajumsälvens FVO
Här kan man fiska efter bl.a. gädda, abborre, lake, ål, öring och i de nedre delarna mot Kärnsjön även gös. I området finns tre stycken iordningsställda handikappfiskeplatser. Fiskekort säljs bl.a. hos Kynnefjälls Natur, Kat-ina’s gatukök i Hedekas och hos Hedekas Allköp.


Gesäters FVO
Sträckor i Töftedalsälven och Örekilsälven.