Ogströmmen, Ogan, Ögan

Ogan i västra Dalarna, rinner upp i Dragsjön, efter utflödet ur Ogsjön byter den namn till Ogströmmen, flyter söderut till sjön Bysjön och sjön Öjen (Öjesjön). Flyter sen mot nordöst genom Svansjön, sjöarna övre och nedre Resjön, Stor Häsjen och genom Ogviken ut i Venjan sjön. Räknas som biflöde till Vanån som ingår i Västerdalälvens vattensystem.

Ögan rinner upp i området Hamrarna strax väster om Ögbäckskölen. Rinner rakt söderut ner ut i Smågarna, genom Grundhån, Djuphån. Rinner ihop med Barrvallen strax söder om Smågarna. Mynnar ut i Rogsjön som har förbindelse med Dragsjön.


Ögan
Rinner upp i området Hamrarna strax väster om Ögbäckskölen. Rinner rakt söderut ner ut i Smågarna, genom Grundhån, Djuphån. Rinner ihop med Barrvallen strax söder om Smågarna. Mynnar ut i Rogsjön som har förbindelse med Dragsjön.


Ogan
Norra Venjans fiskevårdsområde är ca. 470 kvkm stort och innehåller ett stort antal olika sorters fiskevatten. Det är allt ifrån små tjärnar till större sjöar, mindre bäckar till större åar, men inte minst 2 större strömmande vatten; Ogan/Ögan//Ogströmmen och Vanån.

Ogan: Sträcka mellan Dragsjön och Ogsjön.

Mer info på sidan: Norra Venjans FVO


Ogströmmen
Ogströmmen startar vid Ogsjön och rinner femhundra meter på Norra Venjans FVO innan den passerar rågränsen och kommer in i Malungs fiskevårdsområde. Från Malungsrået ner till Öje är det nio kilometer och det är bra harr och öringfiske hela vägen.

De övre två kilometrarna har en egen karaktär med korta forsar och längre sel. Sommartid är det ingen ädlare fisk i selen men de håller grov gädda. Vill man prova gäddfisket är skymningstimmen bäst och det landas varje år riktigt fina fiskar på runt meter i dessa sel.

Ett par kilometer nedströmms rået, direkt efter selet vid Holmängen, börjar den långa forsen och strömmen faller ganska jämnt hela vägen ner till byn. Forsens karaktär ändras gradvis allt eftersom och det finns ett antal naturliga fiskeplatser med ganska skilda biotoper innan Ogströmmen når Öje.

Inom Norra Venjans FVO: Sträcka efter Ogsjön (ca 0,5 km lång) Mer info på sidan: Norra Venjans FVO

Inom Malungs FVO:
Rinner upp i Ogsjön och flyter ner ca 0,5 km på Norra Venjans FVO innan den flyter in i Malungs FVO. Från Malungs FVO gräns nerströms till Öje är det ca 9 km.

Ogströmmen har en population av både harr och öring, men även gädda förekommer.

De övre två kilometrarna består av forsar och sel, selen håller mycket grov gädda. Efter selet vid Holmängen, börjar en lång forssträcka med jämn fallhöjd hela vägen.

Ogströmmen har sedan 1999 ingått i ett Eko-fiskeprojekt drivet av Malungs Fiskevårdsområde. Projektet lades ner 2009.

Läs mer om Ogströmmen på Ogströmmens hemsida.

Fiskekort finns att köpa i affären eller butiken i vid Öje Centrum, vid OkQ8 i Malung samt på Malungs Fiskecenter.