Ödevaten

Sjö i sydöstra Småland strax öster om Emmaboda. Sjön ligger på 135 m.ö.h och har en yta på 137 ha. Maxdjupet är 6,5 meter och medeldjupet är 2,5 meter. Siktdjup ca 1,4 meter. Sjön är en näringsfattig humusfärgad skogssjö som ingår i Lyckebyåns avrinningsområde. Omgivningen runt sjön utgörs mesta av blandskog. Stränderna är relativt steniga. Sjön är mycket flikig, full med öar och vikar.

Fiskarter: Mört, abborre, gädda, sutare, braxen, sarv och ål.

Rekordfiskar: Abborre 1010 g, gädda 8 kg, braxen 2,5 kg.

Fiskekort säljs av Ödevata Fiskecamp, de hyr även ut båtar med och utan motor.