Nyköpingsån

Å i Södermanland. (förr kallades den för Släån). Upprinner i sjön Långhalsen en knapp mil nordväst om Nyköping. 157 km lång. Främst känd för sitt havsöringfiske. Men det fångas även en del gös i ån.

Ån rinner upp i Närke och genomflyter sjöarna Tisaren, Sottern, Kolsnaren, Viren, Yngaren och Långhalsen och mynnar vid Nyköping i Östersjön. Orter som genomrinns eller passeras förutom Nyköping är Vingåker och Katrineholm.

Nyköpingsåns största biflöde är Husbyån, som avvattnar sjön Båven.

Flygplats i närheten: Skavsta flygplats.


Nyköpings södra kortfiskeområde
En sektion inom Nyköpings-Oxelösunds Sportfiskare

Sträcka: Från Storhusqvarn till Nyköpingshus (från Hamnbron till Harg)
Här finns lax och havsöring.

Fiskeplatser:

Storhuskvarn: Här startar det egentliga fisket vid ån, var noga med var du står och fiskar. Det är fiskeförbud vid utloppen, se karta.

Åkröken efter Storhuskvarn: Åkröken är en flitigt avfiskad sträcka på båda sidorna av ån.

Åkröken mot Folkungabron: Även sträckan mellan Strorhuskvarn och Folkungabron är heta platser med en bra rastplats.

Bhembron sedd från Folkungabron: Fisket mellan Folkungabron och Bhembron är lite knepigare men det går att vada på båda sidorna.

Efter Bhembron mot kröken före Forsnacken: Efter Bhembron fiskas det oftast på höger sida innan kröken, kan vara svårvadat!

Forsnacken sedd från Korsbron: Raksträckan efter Bhembronkröken fiskas oftast vid stentrappan/stenmuren på högersidan ner mot Forsnacken, men kan även fiskas från andra sidan nedanför trägången.

Vy från Korsbron efter forsnacken: Här kan man fiska hela vägen på både höger och vänster sida, samt vid lågt vatten vada nedanför Korsbron till vänster.

Utlöpet efter Slottet: På denna sträckan fiskas det inte lika ofta, på slottsidan kan man nu för tiden vada straxt nedanför kanten

Fiskesäsong 1 januari – 15 september.

Fiskekort säljs på:
Nyköpings turistbyrå
My Way / Filmkedjan Östra Kyrkogatan 7, Nyköping
Janssons Kiosk Folkungavägen 7, Nyköping

Säsongskortet max en fisk/dygn, dagskortet max 2 fiskar/dygn

Fiskesäsong: Fiskesäsong: 1 januari till 15 september.

Varannandagsfiske gäller f.o.m den 2:a Januari t.o.m 15 September, Spinnfiske jämna datum, flugfiske udda datum.

År juli 2000 fångades bl.a en lax på 19,6 kilo på ett enhands flugspö.

Under 1998 fångades det 474 havsöringar och 145 laxar (rapporterad fångst).

Största lax 23,6 kg.

Största havsöring 13 kg.

Karta över Nyköpings Kortfiskeområde

Läs mer om regler & fiskesäsong på www.nykopingsan.se/regler.html


Fiske i Norra Nyköpingsån
Fiskeområdet sträcker sig från Oppeby till Täckhammar. Här finns god tillgång på gös, gädda, abborre men även lax och öring.

Båt kan hyras vid Lodge Långhalsen och Spånga såg.

Fiskekort Norra Nyköpingsån kan köpas av Lodge Långhalsen

Inom området ligger godset Christineholm (Kristineholm). På deras marker erbjuds mycket bra fiskemöjligheter efter gädda, abborre, gös, lax, öring mm. Fiskekort säljs för kortare eller längre tid och kan köpas på plats.