Norsälven

lven rinner mellan sjöarna Nedre Fryken och Vänern i södra Värmland. Älvsträckan är 28 km. Norsälven ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Norsälven mynnar i Vänern vid Vålberg, ca 15 km väster om Karlstad.

Fiskarter: Abborre, asp, gädda, gös, regnbåge, lake, id, braxen, mört, stäm, löja, sarv ål, öring.

Fiskeområde:

Övre Norsälven (Nedre Frykens FVO)
Fiskekort kan köpas på turistbyrån i Kil
Fisketips: Abborrfiske bäst under maj – jul. Idfiske bäst under mars – okt. Gösmete bäst under maj – aug och gäddfisket bäst under apr – maj.
Fiske från land, strömsträcka nedströms Frykforsens kraftstation ner till Edsvalla. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Nedre Norsälven
Omfattar älven från kraftverket i Edsvalla till älvens mynning och Åsfjordens norra del till och med Götviksuddens sydspets.
Fisketips: Öring/laxfiske bäst under aug – nov. Regnbågsfisket bäst under feb – maj. Idfiske bäst under mars – maj. Gösmete under maj – aug. Gäddfisket är bäst under apr – maj. Lakmetet bäst under dec – jan.
Fiske från land, mycket lättåtkomligt, fångstbegränsning för lax/öring.
Fiskekort kan köpas på: Konsum Edsvalla, Preem i Vålborg, BOFAB i Grums.
Fisketips från andra sportfiskare: När öringen stiger i Norsälven på hösten har du svårt att finna ett bättre fiske än uppe vid Edsvalla. Där har fångats några av de största spöfångade öringarna i Sverige. Det är även ett mycket bra fiske på gös, ål och vitfisk i älven