Norrtäljeån

Norrtäljeån flyter genom Norrtälje i sydöstra Uppland. Den är 1,75 km lång, och rinner mellan sjön Lommaren och Norrtäljeviken. Ån är främst känd bland sportfiskare för havsöringfisket.

Året 1979 ansågs ån av många som ett ”döende” vattendrag. Ett förslag väcktes då att försöka restaurera ån för att åter få den att bli ett levande vattendrag med bl.a en självreproducerande havsöringsstam. Restaureringsarbetet av ån påbörjades, äldre dammar revs ut, den gamla ineffektiva fisketrappan togs bort, lekbottnar grusades och en mängd större stenar placerades ut för öka syresättningen av vattnet. 2012 gjordes åter nya omfattande vattenvårdsarbete i ån och det sattes ut ca 900 smolt i ån. Det sätts årligen ut stora mängder med smolt i ån genom Stockholms stads arbete med fiskevård i skärgårdsområdet.

Fiskarter i ån är främst havsöring, abborre, braxen och gädda. Ett par hundra regnbågar sätts ut varje år i samband med den årliga Marknadsaftonen i Norrtälje

Bästa fisket efter havsöring brukar vara vid premiären och någon vecka framåt. Sensommaren kan bjuda på hyfsat fiske men bara om det är bra vattenflöden i ån. Fisket i ån är väldigt lättåtkomligt då den flyter igenom stadskärnan av Norrtälje. Ån är ganska grund, bara upp mot 2 meter på vissa ställen. På en del av åsträckan är det endast tillåtet med flugfiske. Övriga områden gäller både spinn och flugfiske.

Fiskesäsongen är normalt från 1/1 till 15/9. Vissa år förlängs säsongen på hösten beroende på vattenföringen.

Mer info om fisket i ån kan man hitta på länk: http://www.norrtaljesportfiskeklubb.se

Fiskekort säljs hos:
Dogger Sportfiskebutik i Norrtälje,
CircleK
Turistbyrån Norrtälje