Nissan

Å i mellersta Halland och västra Småland. C.a 186 km lång. Upprinner i Småland i området mellan Bottnaryd och Jönköping. Mynnar ut i Laholmsbukten vid Halmstad. På sin färd ner mot havet rinner den bl.a. igenom Gislaved, Smålandstenar, Hyltebruk, Oskarsström och Halmstad. Gädda, abborre, lax, havsöring och öring.


Fiskesträcka Oskarström – mynningen i Halmstad (Nissans nedre FVO)

Fiske är tillåtet från Oskarström (dammen vid Ry bruk) till utloppet i havet, men får endast bedrivas i angivna pooler. Lax och havsöringfiske. Fiskeområdet är indelat i 9 st pooler. Vissa är reserverade för enbart flugfiske. Poolgränserna är tydligt utmarkerade med skyltar.

Man får ta högst 3 laxfiskar per dag och minimimåtten för lax är 50 cm räknat från nosspets till stjärtfenans yttersta spets. För öring gäller 40 cm. Får man en fisk som är mindre än dessa mått måste den genast återutsättas i ån. Utförliga regler finns på kortförsäljningsställena. Efter att fisket avslutats så skall fångsrapport inlämnas. Denna lägges på vanlig postlåda, portot är redan betalt.

Den mest kända fiskeplatsen är ”skafferiet” på åns östra sida nedströms Slottsmöllans vattenkraftverk. Längre upp i ån är platser som t ex taxipoolen, militärvadet och Heljarpsforsen kända fiskeplatser. Två platser är enbart öppna för flugfiske. Vid vissa platser finns speciellt anlagda parkeringsplatser i närheten av ån. Det är endast i centrum som det finns tillgång till toalett.

Fiske får bedrivas med flug- spinn- och metspö. Endast ett spö per person. Fiskefrån båt ej tillåtet. Ryckfiske är absolut förbjudet. All fångad utlekt laxfisk (besor) skall återutsättas.

Fiskearter: Lax, öring, abborre, gädda, ål

1998 fångades det ungefär 175 laxar (rapporterad fångst)
2012: 200 laxar, största lax var på 14,6 kg, spinnflugfiskad, 2012-08-10. Största öring var på 4,6 kg, spinnfiskad, 2012-03-11
2015: 156 fångade lax och 780 öringar. (rapporterad fångst)

Fiskekort säljs hos:
Turistbyrån
Sportfiskehandlare: Wittlocks Sportfiske
Vandrarhemmet Birkagården i Åled
Relax Fishing

Besök gärna Nissans Sportfiske för poolbeskrivningar, vägbeskrivning m.m.


Nissasjöarnas Fiskevårdsområde

Fiske i Nissan från bron (Alabo Stock) nordost om Öreryd till gamla bron vid Båraryds by.

I strömmen vid Ålgårdsfallet finns fortfarande möjlighet för flugfiskaren att komma i kontakt med en och annan öring, även om det inte sker så ofta.

Nissan från Södra Gussjön till gamla bron i Båraryd är bitvis svårtillgänglig från land men hela sträckan är farbar med båt och man kan härigenom nå många fina platser för mete och spinnfiske

Flugfiskesträckan vid Nissaforsbruk: Strax efter lövsprickningen och en månad framöver är kanske den bästa tiden att prova öringfisket både här utmed flugfiskesträckan vid Nissaforsbruk och uppe vid Alabo Stock.

Nissan vid Nissaforsbruk har ett, inte alltför stort, men stabilt bestånd av öring med förhållandevis god medelvikt.

Den övre delen från dammen och ner till och med strömmen nedanför f.d turbinutsläppet är vad vissa kallar ett fickfiske. Det gäller verkligen att få flugan i exakt position.

Ibland kan du förledas att tro att öringen vakar flitigt, något som faktiskt är sällan förekommande i detta vatten.

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
Isaberg Mountain Resort, Hestra
Hestravikens Wärdshus, Vik
Gipro Fiske, Gislaved
Preem, Hestra
Öreryds Vandrarhem, Öreryd

För mer info besök http://www.nissasjoarna.se/.