Motala ström

Motala ström rinner mellan Vättern och Bråviken (Östersjön). Startar i Motalaviken vid Motala, rinner österut genom sjöarna Boren, Norrbysjön, Ljungsjön, Roxen, norrut genom samhället Skärblacka och ut i sjön Glan och vidare österut genom Norrköping och ut i Bråviken vid Lindö.

Förekommande fiskarter: Lax, öring, abborre, gädda, gös, id, mört, björkna, regnbåge, vimma, ål, asp, sutare, sik, lake, löja, gärs, spigg, braxen och sarv.

Fångststatistik (rapporterad fångst):

2012:
På Cityfiske i Norrköping fångades 61 laxar och 203 havsöringar. Bra med lax över tio kilo. Fyra öringar över nio kilo, med en på 10,8 kilo i topp fångad den 17 september.


Cityfisket Motala
Cityfisket lämpar sig väl till barnfamiljer. I Göta kanal mellan Vättern och sjön Boren kan man bland annat spinn- och flugfiska regnbågslax. I Göta kanal gäller tre fiskar per dygn som får tas upp per fiskande. Samma fiskekort som gäller till Göta kanal ger rätt till fiske i Motala Ström mellan hamnen i Motala till Motala kraftverk. Fisket är handikappanpassat och här finns gott om gädda och abborre samt även öring.

Försäljning av fiskekort:

Motala Turistbyrå, Hamnen
Borenshults kiosk & grill
Borensbergs Järn, Borensberg
Statoil, Borensberg
LK:s Livs, Tjällmo


Cityfisket i Norrköping
Fiske mitt i Norrköping. Framförallt är fisket inriktat på lax och havsöring. Men man kan även ha bra fiske på abborre, braxen, sik, gädda, gös, regnbåge och vimma. Årliga stödutsättningar av ca 10000 öring- och laxsmolt.

Fiskecentret och CityFiske fungerar idag 2015 som ett nav för sportfisket i Norrköping (Strömmen). Här kan man få information om fisket, köpa fiskekort och hyra utrustning, dessutom vägs och registreras all fisk som fångas inom kortfiskesträckan här. Fiskecentret består av ett hus med angränsande toalett och bord för fiskrensning och är bemannat med fiskevärdar under den tid då fiske bedrivs. Fiskecentret fungerar som en central träffpunkt för sportfiskare kring Strömmen.

Här möts fiskeintresserade av olika åldrar och ursprung på lika villkor. Samvaron mellan olika kulturer bidrar till en större förståelse ett utökat språkoch har märkbart minskat konflikterna kring Strömmen. Idag bedrivs en omfattande ungdomsverksamhet i anslutning till fiskecentret. Bland annat erbjuds alla skolor och förskolor gratis det så kallade ”Skolfisket”.

Fiskeområdet är uppdelat i tre områden:

Himmelstalund och Åbackarna
Området sträcker sig från Fiskebydammen i väster till Grytsdammen i öster och omfattar ca 38 ha eller 3,6 km av Strömmen.

Fiske bedrivs idag efter naturligt förekommande arter som abborre, gädda och brax. I oktober 2004 sattes dessutom 2500 öringsmolt och 3500 gösyngel i området. Dessutom har under de senaste åren utsatts ca. 1,5 ton fångstfärdig Regnbåge och Öring i viktklasser 1-3 kg. Heta platser för tex abborre är strax nedströms järnvägsbron vid Fiskeby. Området kan beskrivas som mycket naturskönt med ömsom svagt tillstarkt strömmande vatten. Området innehåller dessutom ett rikt djur och fågelliv med bla strömstare och kungsfiskare som inslag. Industrilandskapet.

Sträckan omfattar vattenområdet från Grytsdammen i väster till Hästskodammen i öster. Vattenföringen i området kan beskrivas som starkt till hårt strömmande med spännande höljor och bakvatten. Nu planeras för ett exklusivt fiske i Norrköpings Industrilandskap. Behovet och efterfrågan av flugfiske i strömmande vatten efter ädelfisk är stort. Tidigare försök med utsättning av ädelfisk från 1993 visar ett mycket gott resultat. Skador på fisken från turbiner var ringa. Återfångsten visade dessutom att fisken inte gick några längre sträckor utan stannade i närområdet. Dessutom fångades vid torrläggningen av strömmen 1999 ett antal fantastiskt vackra öringar med vikter runt 6 kilo vid Moa Martinssons plats. Detta visar att miljön i industrilandskapet är optimal för ädelfisk.

Industrilandskapet
Nu planeras för ett mer omfattande utsättningsförsök där det med 3 till 4 veckors mellanrum sätter 120 kilo ädelfisk i industrilandskapet. All fisk märkes för att få en bra utvärdering om vikt, längd, återfångst etc. Fisken tas från Källefalls fiskodling i Västergötland där man föder upp fisken i jorddammar och får en mycket hög kvalite. Fisket kvoteras till max 5 till 10 fiskare per dag på särskilt anvisade platser. Fisket skall ske med fluga fiskat från land och endast under dygnets ljusa timmar. Fisket genomförs dessutom under uppsikt av fisketillsyningsmän och fiskevärdar. I ett längre perspektiv är målet att fiske efter havsvandrande lax och havsöring kan ske inom delar av sträckan genom industrilandskapet genom byggande av fiskvägar och trappor.

Refvens Grund
Området kring Refvens grund utgör idag basen för Strömmenfisket och sträcker sig från övre delen av Strömsparken ned till Hamnbron. Sträckan är ca 1 km lång och har en yta av 6 ha. På sträckan tas årligen ca. 2-3 ton Lax och Havsöring. Varje säsong tas Havsöring i vikter över 10 kg. Den senaste säsongen 2011 har det inrapporterats totalt 158 st fångade havsöringar/ laxar över 5 kg. Företrädelsevis månaderna augusti/september/oktober. Vilket måste ses som ett mycket bra fiske framförallt på grov havsöring!

Fiskekort köps bla. av:
Ifiske.se
Norrköpings Sportfiske, Brådgatan 17
Skeppa Marin, Skeppsfourneringen Morrköping
Norrköpings Turistbyrå
Statoil, Norra Promenaden 117
Norrköping Fiskecentret, Fleminggatan 1
Norrköping Fiskehuset, Revfens grund, Norrköping
Alvars Båtar, Herstaberg, Norrköping
Leffes cykel o motor, Finspång
 

Mer info finns på sidan: http://www.cityfiskeinorrkoping.com/.


Mellanströmmen i Skärblacka

Sträcka mitt i samhället Skärblacka. Mellanströmmen är en del av Motala ström. Här planteras ut cirka 1 ton Heligeåöring. Fiskeområdet drivs av Skärblacka Sportfiskeklubb, och är ett ”put and take” vatten. Fiskeområdet består av ett cirka 8 hektar stort stillavattenområde och en cirka 200 meter lång strömsträcka. Strömsträckan är enbart öppen för flugfiske.

Fiskekort köps av bl.a:
Shell Bensinstation i Skärblacka, Vakten Billerud i Skärblacka , Norrköpings Sportfiske, Skeppsfourneringen – Marin i Norrköping.

Mer info hittas på: http://www.mellanstrommen.se.