Möckeln

Möckeln, en sjö inom Ljungby och Älmhults kommun i Småland. Ligger norr om Älmhult i södra Småland. Helgeå genomrinner sjön. Sjön är 10 meter djup, medeldjupet är 2,9 m. Sjön har en yta på 46,1 kvadratkilometer och ligger sig 136 meter över havet.

Möckeln är en näringsfattig så kallad brunvattensjö eller dystrof sjö med naturligt relativt lågt pH.

Helge å som mynnar ut i Möckeln vid Vedåsa Naturreservat i nordväst. En annan å som även den heter Helgeå flyter ut i sjön vid Diö i öst. Lilla Helge å mynnar i sjön vid Tjurköviken.

Helgeå rinner ut ur sjön vid sjöns västra del vid Byvärma.

Vattenståndet kan variera ungefär 1 meter upp eller ner över medelvattenlinjen (137 till 135 meter över havet) beroende på nederbörd och tillrinning, men sjön är inte reglerad.

Sjön har många öar och grynnor. Sjön är allmänt grund och rik på stenar.

Fiskarter: Abborre, björkna, braxen, faren, gädda, gös, lake, löja, mal, mört, ruda, sarv, sutare.

Fiskekortförsäljare:
Ifiske.se
BT Järn
Ica Nära Linnéhallen, Liatorp
Matöppet, Aggunaryd
Möckelsnäs Herrgård, Diö
Sjöstugans Camping, Älmhult
Älmhults Turistinformation
Konsum Älmhult
Stiftelsen Linnés Råshult

Båtramper:
Getryggens båthamn, en betongbelagd ramp www.bknaset.se/ (södra delen av sjön Möckeln)
Åsen, Diö. Vid Åsens båthamn har Diö Båtklubb anlagt en betongbelagd ramp.

Mer info om Möckeln finns på Möckelns FVO hemsida.