Moälven

Älv i mellersta östra Ångermanland. Rinner upp i Anundsjön. Strax väster om Örnsköldsvik. Flyter genom Happstafjärden – Själevadfjärden – Veckefjärden – Örnsköldsvikfjärden – Bottenhavet.

En varierad skogsälv som är relativt opåverkad av kraftverksutbyggnaden. Flera skyddsvärda arter finns. Lax, öring, flodpärlmussla, flodkräfta och ishavsreliker samt utter är arter som finns i älvsystemet. I älvens kantzoner har flera sällsynta växer sina lokaler.

Fiskebestånd i Moälven med fjärdar: Gädda, abborre, gös, havsöring, lax, lake och ål.

Utsättningar görs årligen av lax och havsöring.


Nedre Moälvens FVO

Nedre Moälvens fiskevårdsområdesförening förvaltar fisket inom fiskevårdsområdet, som består av Veckefjärden, Själevadsfjärden, Happstafjärden, del av Moälven, Huggsjön, Svarttjärnen, Mycklingstjärnen, Hörnsjön, Hamptjärn, Vitsjön, Åtesjön, Norrtjärnssjön, Båtsmanstjärnen, samt övriga tjärnar, åar och bäckar inom Nedre Moälvens fiskevårdsområde.

Fiskeområden med bl a gös och havsöring. Inom fiskevårdsområdet finns dessutom två sjöar där put-and-take fiske bedrivs, dels Svarttjärnen som arrenderas av Storfiskarna och dels Hamptjärn med regnbåge och röding.

Fiskekortsförsäljning:
Time Själevad
Statoil Sund
Friluftscentralen Själevad (även båt och kanotuthyrning)
Utekompaniet Själevad
Prästänget Stugby Själevad
Turistbyrån i Örnsköldsvik
Överhörnäs Camping

För mer info besök deras hemsida: http://www.moalven.se/index.htm


Molidens fiskevårdsområde

Omfattar, Moälven och inom byarna Mo, Flärke, Skortsjö, Gala, Väster och Österbacke.

Älvsträckan består av forsar med varierande strömhastighet och däremellan lugnt flytande sträckor. Älvens vattenstånd regleras av årstiden och regnperioder. Kraftverkens vatten reglering är obetydliga och försumbar.

I älven finns lax, havsöring, öring, harr, gädda och abborre.

Lättast når du Moälven vid bron nedanför Mo kyrka. Där finns gott om parkering på båda sidor och lämplig startpunkt för såväl upp som nedströms fiske.

Områdets sträcka i Moälven går från ungefärlig kartkoordinat 7035507, 671417 SWEREF99 TM (nord, öst) nerströms till 7030480, 674586 SWEREF99 TM (nord, öst)

Fiskevårdsområdet ligger ca 2 mil nordväst om Örnsköldsvik.

Vägbeskrivning: Åk E-4 till Överhörnäs och ta väg 348 mot Bredbyn. Efter ca 1 mil ta till höger mot Moliden (Mo:ka).

För mer info besök deras hemsida: http://www.moliden.se/Molidensfvo/mofvo.htm

Fiskekort bl.a genom IFiske.se.


Anundsjöns FVO

Sträcka från utloppet ur Anundsjösjön och nerströms till gränsen mot Gottne FVO vid Söderåfors (ungefärlig position 7037676, 669029 SWEREF99 TM nord, öst)

Bestånd av gädda, abborre, harr, öring, havsöring och lax.

Inplantering av lax och havsöring sker årligen.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se