Mjörn

Sjö i västra Västergötland intill strax väster om Alingsås. Ca 30 km öster om Göteborg. Yta 6150 ha. En av västsveriges största sjöar. Varierad sjö med stora djupbassänger, öar, grund och vikar. Största djup 52 m. Ingår i Säveåns vattensystem.

Sjön omgivningar bjuder på vacker natur med många vikar och öar. Sjöns skiftande karaktär gör sjön attraktiv för olika naturmänniskor och speciellt sportfiskare, här finns grunda gäddrika vassvikar omväxlande med karga öar och blandskogsstränder. Just kombinationen av näringsrika områden och stor vattenvolym gör att produktiviteten av mångfald och individrikedom gynnas. Både gädda och abborre vanliga, sjön har även ett bra bestånd av gös och ett mindre bestånd av öring.

Öringstammen i sjön är klassad som riksintressant då den just i Mjörn är storvuxen. Fiskar på 10 kg har fångats, men större lär finnas. Övriga fiskarter som kan sportfiskas i sjön med framgång är bl.a. braxen, id, mört, sutare och lake.

Sjön är också känd för sina stora braxnar. Har fångats många riktigt stora braxnar här i sjön.

Detaljerade sjökort finns att köpa som underlättar fisket

Fiskekort sälj bl.a av:
iFiske.se
Camp Lake Mjörn/tall Might B, Sjövik
Statoil Kristineholm
Turistbyrån, Alingsås
JFK Jakt & Fiskekompaniet, Alingsås
Strömvalls Sportfiske, Göteborg
Wollmars Sportfiske, Borås
Shell Gråbo
Stjärnås Sportfiske
El-Ge Sportfiske
Statoil Vänersborgsvägen, Alingsås
ICA Supermarket Noltorp
Lövekulle camping
Jordnära, Alingsås
Wildo, Borås
Jakt & Fiske Kompaniet, Alingsås
Vikaryds Köttbod Jan Bodehed, Boden Björboholm
Elfynd i Gråbo AB Gråbo
Hagströms Lanthandel Sjövik, Östad
KomIn Lerums Kommunhus, Lerum

Båtramp: Alingsås vid Mjörnbovallen, vid Säveåns utlopp i Mjörn.

Fiskevården i sjön sköts av Mjörns FVOF; http://www.mjornfvo.se/
Fiskeinfo kan även fås av Alingsås Sportfiskeförening, http://www.asff.nu/