Mittisjön

Sjö i Laisälvens vattensystem. Ligger vid Adolfström i mellersta Lappland. 460 m.ö.h. 26 meter djup, medeldjup på 10,9 m. 2,76 kvadratkm.

Sjön är en populärt isfiskesjö i området.

Sjön ingår i Adolfströms samfällighetsförening som har eget fiskekort ”Adolfström byavatten”.

Bestånd av röding och öring.