Mittån

Å i norra Härjedalen. Biflöde till Ljusnan. Upprinner i Mittåsjön i fjälltrakterna norr om Funäsdalen. På sin färd ner mot Ljusnan rinner den i Mittådalen, genom sjöarna Messlingen och Grundsjön, och strax väster om Långå mynna den ut i Ljusnan. I sjön Messlingen fångas det varje år riktigt grov öring, 8 kilos fiskar har förekommit.

Vid besök i detta område rekommenderas en utflykt till det närbelägna Flatruet.

Fisket i ån kräver ingen kraftig utrustning. För flugfiske duger ett spö klass 5-6 mer än väl.

Fisket i Mittån delas upp i:

Bruksvallarnas Fiskevårdsförening
Från Mittåkläppen (gränsmarkering 1. på områdekartan) till bron i Mittådalen gäller Bruksvallarnas fiskevårdsföreningskort.

Lantbruksnämndens sträcka
Från bron i Mittådalen och halvägs ner till sjön Messlingen gäller Lantbruksnämndens kort.

Messlingens FVO
Fisket på resterande sträckor nerströms innehas av Messlingens fiskevårdsområde. Fiskeförbud gäller dock i första strömmen vid Messlingens utlopp och c.a. 500 meter ner till första lugnvattnet. Fiskekort kan köpas vid infarten (kortautomat) till byn Messlingen samt vid Baggårdens turistanläggning.

Långå FVO, Långåfisket
Fiske i Grundsjön och i Mittån nerströms Grundsjön ända ner till utloppet i Ljusnan kontrolleras Långå FVO. Fiskekort säljs i Långå och genom IFiske.se.