Lilla och Stora Måsnaren

Sjö strax sydväst om Södertälje. Sjön indelas i två separata sjöar som är förbundna med varandra; Lilla Måsnaren och Stora Måsnaren. Sjöns största djup är 7 meter, yta på 4,3 km² och ligger 27 m.ö.h. Sjön avvattnas av Bränningeån i söder. Sjön är lättillgänglig och erbjuder bra möjligheter att fiska från land. Populär isfiskesjö.

Bestånd av abborre, gädda, gös och mört.

Båtar finns att hyra vid Eklundsnäs camping.

Måsnaren förvaltas av Södertälje Amatörfiskeklubb (SAFK).

Dagskort kan köpas av bl.a:
Campingen Eklundsnäs
Gösens sportfiske i Södertälje