Marsån

Mindre skogså i sydvästra Lappland. Rinner upp i Marssjöarna, flyter österut ner igenom Fatsjön och fortsätter söderut för att till slut mynna ut i Marsviken i sjön Malgomaj.

Området har vildmarksartad karaktär, lättillgänglig med bilväg nästan längs hela åns sträckning. Bestånd av öring, gädda och harr. Chans till grov öring.

Mer info finns på www.saxnasfishing.se/