Marmen

Marmen är en sjö i Medelpad, syd om Matfors strax sydväst om Sundsvall. (OBS. att det finns en annan sjö med namnet Marmen i Sverige, den ligger vid Söderhamn)

Sjön är 40 meter djup, har en yta på 7,13 kvadratkilometer, 19 meter över havet. Sjön har ett fåtal mindre öar.

Sjön avvattnas av älven Ljungan.

Sjön är reglerad via Viforsens kraftverk.

Bestånd av abborre, braxen, gädda, gös, harr, id, mört, ål, och öring. Finns även förekomst av uppvandrande lax.

I Marmen är det låga stränder, vägar finns nära och i vissa fall går de ända ner till vattnet. Detta gör att isättning av mindre båtar går bra, på vissa ställen går det även att använda trailer.

Sjön är uppdelad över två fiskevårdsområden:
Marmens Långsjöns FVO
Attmars FVO (http://attmarfvo.se)

Fiskekort säljs av:
IFiske.se (Attmars FVO)
(Årskort, dagkort eller gruppkort) kan köpas hos följande:
Matfors Spelbutik
Kort kan även köpas hos en antal privatpersoner som bor nära sjön.