Markaryd FVOF

Fiskeområde i sydvästra Småland inom Markaryds kommun.

Fiskvatten:

Byasjön, ligger centralt invid Ekebackens strövområde bakom Rikspappersskolan. Bra fiske efter gädda, abborre, gös, sarv, mört, och braxen. Området är lättillgängligt med stigar runt sjön och röjt runt strandlinjen på västra sidan (Ekebacken) Finns möjlighet att sätta i lättare trailerbåt vi Lutherska missionshuset (Allégatan)

Jetesjön, (60 hektar) ligger inne i centrala delarna av Markaryd med camping samt badplats. Bra fiske med gädda, abborre och grov braxen. Mycket lätta att komma till förutom norra delen som är vildvuxen men ändå fiskbar på sina ställen.

Lokasjön, är i förbindelse med Byasjön och är den större av sjöarna och ligger sydväst i sjösystemet. Sjön är ganska lättillgänglig i norra delen med bra fiskeplatser från land. Men du fiskar bäst från båt. Rikligt med gädda, bra med abborre samt en del gös. Båtuthyrning finns i sjön (Ah-ha i Oshult, båt och kanotuthyrning)

Skärsjön, ligger i västra delen av centrala Markaryd vid Skärsjövallen (fotbollsplan) Den är ett mycket bra metesjö efter Karp (fjäll, spegel  gräs ) Sjön har varit igenvuxen med näckrosor samt vass. På 70-talet så gjordes utplantering av gräskarp och spegelkarp dessa karpar har gjort underverk i sjön. Det har skett ett flertal utsättningar under åren och fler planeras. Samt att kommunen klipper vass samt näckrosor regelbundet. OBS!!!!ALL KARP SKALL ÅTERUTSÄTTAS OBS!!!!

Lagaån, Lagan (4 områden)
Abborre, braxen, mört, lake, gös, gädda, öring, harr (testutsättningar 2004-), ål.

1. Lagan nedströms Kvarnaholms kraftverk:
Fiskevårdsområdet börjar nedströms Kvarnaholms kraftverk i Strömsnäsbruk. Fisket ner till kraftverket i Timsfors är ca: 10 km strömmande vatten med i huvudsak fiske efter gädda och abborre. Den lilla dammen ovanför Timsfors kraftverk så är det ganska bra fiske efter stor braxen. Kraftverkskanalen innan Timsfors kraftverk kan ge ett bra fiske efter ål. Sträckan är ganska lätt att komma till från vägen mellan Timsfors och Strömsnäsbruk (Riksettan)

2. Lagan nedströms Timsfors kraftverk
Efter broarna i Timsfors i gamla fåran så är det fiskeförbud ner till sammanflödet från kraftverket. Efter kraftverket ner mot Ulvsbäcksbron är det ett bra fiske efter gädda samt Abborre det finns även sporadiskt förekomst av öring.
Sträckan från Ulvsbäck fram till Örnafälla är ca: 4 km strömmande och ett bra fiske efter gädda Vi inloppet till Tånnerydsdammen så är det ett mycket bra fiske efter gädda samt relativt bra fiske efter grov abborre.

3. Lagan, Tånnerydsdammen
Där är det fiske efter grov gädda en del gös samt abborrefiske i vikarna med levande bete har gett bra resultat Det finns även grov braxen. Området är lättillgängligt med många bra öppna fiskeplatser. Vid bron i Råstorp finns det en båtramp vid södra brofästet. Dammen sträcker sig ner till Ängabäcks kraftverk.

4. Lagan nedströms Ängabäcks kraftverk
Här är det fiske efter grov gädda samt gös en del grövre abborre. Sträckan Ängabäck till inloppet i Majenfors kraftverksdamm är ca: 3 km ganska svårframkomligt Majenforsdammen är det huvudsakligen fiske efter gädda samt gös. Fiskevårdsområdets gräns slutar här ovanför kraftverken

Harrsatsning i Lagan
Under 2004 startades ett projekt med att återinföra harren i Lagan mellan Timsfors och Ängabäck. Detta kommer vi att göra i samarbete med Fiskeriverket samt Länsstyrelsen. Projektet ska fortgå under minst 5 år med berörda parter.

Klocksjön-Svartesjön
två små sjöar som ligger vid Markaryds kyrka. Bäst lämpad för båtfiske. Fiskarter i sjön är gädda, braxen, abborre, gös, mört, sarv, sutare, lake.

Svartesjön
En liten sjö öster om Lokasjön med bra fiske efter Sutare.

Lillån (Tannsjöån)
Förbinder Lokasjön med Lagan svåråtkomligt båt behövs på de flesta ställen Bra fiske efter gädda speciellt på våren vid tröskeln innan den rinner ut i Lagan.

Fiskekort säljs bl.a. av:
IFiske.se
Jetesjöns camping, Markaryd.
Markaryds Sportfiske Hässleholmsvägen 28, Markaryd.
Turistbyrån Markaryd Drottninggatan 11, Markaryd.
Turistbyrån Strömsnäsbruk/Traryd (Luhrpasset)
Sydsvensk Kanot & Stugleasing Oshult.
Örnafälla Konst & hantverk, Markaryd.
Axhults Kanot & stuguthyrning
Gränsbygdens köpcentrum, Råstorp
Köphults Handelshus & Hundpensionat
COOP Konsum Drottninggatan 28