Treen och Mången

Två sportfiske sjöar norr om Arvika som ingår i Mangen-Treen FVO, belägna inom Arvika och Sunne kommun. Stor-Treen ligger ca 190 m.ö.h, 5,4 kvadratkm stor och är 21 meter djup.  Mången ligger på ca 212 m.ö.h, 4,24 kvadratkm stor och är 34 meter djup.
Norra delen av Stor-Treen kallas Lill-Treen.

Sjöarna bjuder på bra fiske efter både abborre, gädda, gullspångslax, gullspångöring och brunnhytteöring. Mycket grov fisk fångas här varje år. Fisket i sjöarna är väl lämpat för bl.a. trollingfiske eller annan båtfiskemetod.

Inom fiskevårdsområdet finns det mängder av strömvatten och andra fiskevatten.

Fiskekortsförsäljare: Arvika Turistbyrå, Treens Camping, Fredros Gård, affären i Gräsmark.

Båt finns att hyra till bägge sjöarna.