Mälaren

Mälaren är Sveriges tredje största sjö. Sjön ligger inom landskapen Västmanland, Uppland och Södermanland och den har sitt utflöde i Östersjön. Mälaren har mängder av öar och har väldigt lång strandlinje för sin storlek.

Mälaren erbjuder mycket goda sportfiskemöjligheter. Sportfiske är fritt i Mälaren men det finns begränsningar i detta. I s.k. enskilt frivatten tillhör fiskerätten enskilda. I enskilt vatten är handredskapsfisket tillåtet för alla s.k. fritt handredskapsfiske. Fiskemetoden får dock inte kräva användning av båt, vilket innebär att dragrodd och trollingfiske inte ingår i det fria handredskapsfisket. Fisket får inte heller vara angeldonsfiske (angeldon, ståndkrok eller sax).

Malen är fridlyst och alltid fredad från fiske, även ålen är fredad. I vattendrag som mynnar i Mälaren är asp, lax och öring fredad under vissa perioder
I många vikar (sk lekvikar) är det förbjudet att fiska under vissa perioder.

Namnet Mälaren kommer från det fornsvenska ordet mælir som betyder ”grovt grus”. Första gången det namnet kan beläggas i skrift är på 1320-talet. Tidigare namn var ”Lögaren”, vilket betyder ”bevattnaren”.

De största öarna är Selaön och Svartsjölandet.

Vattenarealen: 1 140 km². Från öst till väst sträcker sig Mälaren omkring 120 kilometer och den beräknas innehålla 14,3 miljarder kubikmeter vatten.
Medeldjupet beräknas till 10 meter, det största uppmätta djupet är 64 m, väster om Adelsö
Mälaren är vattentäkt för bl.a Stockholm.

Mälaren är Sveriges artrikaste sjö när det gäller fiskarter, den har 33 naturligt förekommande fiskarter. Det finns även inplanterade arter såsom kanadaröding, vätternröding, lax och havsöring. Vanligt förekommande fiskar i sjön är bland annat: benlöja, björkna, braxen, gädda, abborre, mört, nors, gös, lake, sutare, sarv och ruda. Ovanligare arter är asp, harr, hornsimpa och nissöga.

Fjärdar i Mälaren: Björkfjärden, Blacken, Ekoln, Essingefjärden, Fiskarfjärden, Freden, Galten, Görväln, Hovgårdsfjärden, Klubbfjärden, Lambarfjärden, Långtarmen, Lövstafjärden, Mariebergsfjärden, Mörbyfjärden, Riddarfjärden, Rödstensfjärden, Skarven, Sörfjärden, Västeråsfjärden och Vårbyfjärden

Mälaren var den första sjön i Sverige som drabbades av kräftpest, detta skedde redan 1907. Båtar som trafikerade Mälaren med kräftor i lasten spred pesten längre in i sjön. Mälarens mycket goda bestånd av flodkräfta dog ut på kort tid. Sedan dess finns införd signalkräfta i sjön.

Några sjösättningsramper
Stäket – Uddnäsvägen, N 59° 29.375′, E 17° 47.790′ (OBS! bara ungefärligt läge)
Hässelby – Bergshamns brygga, N 59° 22.307′, E 17° 48.441′
Kanan – Kanans väg, N 59° 16.360′, E 17° 44.373′
Ulvsunda sjön – Huvudsta strand, N 59° 20.714′, E 17° 59.554′
Ekerö – Karlskärs badet, N 59° 25.110′, E 17° 39.884′
Härjarö friluftsområde, N 59° 27.972′, E 17° 23.960′
Fagerudd, N 59° 35.110′, E 17° 4.123′
Västerås – Svartåhamnen, Mälarparken, N 59° 36.197′, E 16° 32.871′ (OBS! bara ungefärligt läge)
Kungsör, båtvarvet, N 59° 25.765′, E 16° 6.253′
Kvicksund, båtvarvet, N 59° 27.679′, E 16° 19.065′ (OBS! bara ungefärligt läge)
Strängnäs – Gorsingeholm, Östra Strandv. N 59° 21.539′, E 17° 3.739′
Mariefred, hamnen, N 59°15,24, E 17°13,18
Bra olåst ramp finns vid Skarholmen i norra Ekoln (mitt bland båtklubbarna).

Mälarens vassar gör fiske svårt från land, vid följande platser finns dock möjligheter:
Fagerudd
Koffsan vid Bryggholmen
Grönsö slott
Härjarö
Ekolsund nära E18
Biskops-Arnö herrgård
Skokloster och Pilsbo
Hammarskog och Dalbyviken
Skarholmen vid Graneberg


OMRÅDEN


Västeråsfjärden och Blacken:
Bra gädd- och abborrfiske. Omfattande gösfiske. Här fångas en del riktigt stora fiskar bl a en gös som vägde 10,5 kg och det gamla sportfiskerekordet på gädda 22,5 kg härrör från Västeråsfjärden.

Galten
1916 fångades den sista (vilda) malen i fjärden Galten. Det var en rekordfisk på hela 120 kg. Idag är Galten mest känd för sitt gädd-, gös- och abborrfiske.

Ekoln:
Klassiskt gösvatten. Ekoln är en stor och ofta grumlig Mälarfjärd precis utanför Uppsala. Fjärden har med tanke på storleken få grynnor, men de branter som finns och djupare områden sommartid, ger då och då riktigt grov fisk.
Här finns även chans att fånga Asp.
Ekoln verkar ha ett mindre stationärt bestånd av storvuxen gös och har sedan flera lyckade lekar de senaste åren (2010), fantastiskt med smågös. Lokala fiskare räknar med ett riktigt bra fiske i framtiden.

Den stora Mälarviken Ekoln har även ett bra fiske efter abborre. Här finns chans på fisk runt kilot och ofta gott om hygglig matfisk. Fjärden är ganska djup och har inte många grynnor men de stora djupskillnaderna gör att det går att hitta abborre under de flesta förhållanden.

Östra Mälaren, Lambar- och Lövstafjärden:
Mälarens djupaste del. Här finns möjlighet till trolling-dragroddangel och kräftfiske genom TDAfiskekortet. Bra gösvatten men även gädda och abborre pelagiskt.

Enköping-Strängnäs-Mariefred
Framförallt gäddans hemvist. Fisket sker i grunda, vassiga vatten, i kanaler, vid grund och i vikar. Enköpings Amatör FF, tel 0171-303 50 liksom Strängnäs Amatör FK, tel 0152-128 80, har vissa angel- och nätfiskevatten.

Prästfjärden, Hovgårdsfjärden, Norra och Södra Björkfjärden:
Mälarens största fjärdar med förhållandevis stora djup. I denna del av Mälaren finns det s.k.enskilt frivatten där trolling- dragrodd samt nätfiske får utövas efter speciella regler. I fjärdarna finns rikligt med lake och gös.

Riddarfjärden – Strömmen (Se även sidan Stockholms Ström)
Ett av Sveriges bästa havsöringsfiskeområden? Även lax, abborre och gös.


Fiskeguider, fiskecharter


JH Fiske Är ni ute efter gädd- eller abborrfiske så hjälper jag gärna er att försöka fånga er drömfisk. JH Fiske har många års erfarenhet av fiske runt Roslagen, Stockholms Skärgård och Mälaren.

Lindahl Fiske & Natur Guidat sportfiske på bl.a gädda, havsöring, gös och abborre i hela Stockholms Skärgård från Trosa i söder till Grisslehamn i norr samt på Mälaren

Fiska med Tomas Henriksson Guidat sportfiske från Studsvik/Trosa skärgård upp till Stockholms skärgård och även södra Mälaren. Både företagsevent och privatpersoner är välkomna. Fångstgaranti.

Manges fiske, fiskeguidning i Mälaren, Hjälmaren och skärgården, gädda, gös och abborre.

FiskeDan, Fiskeguide i Stockholms skärgård och Mälaren. Vi fiskar gädda, gös, abborre och havsöring. Välkommen ombord på en trevlig fisketur med FiskeDan. Både företag/konferens och privatbokningar.

Peter Törnqvist, trolling- och spinnfiske i hela Stockholms skärgård, Mälaren, Vänern, Vättern, Landsort.