Lutaure, Viejeströmmen

Sjö vid Adolfström. Mellersta västra Lappland. Norr om Adolfström på gränsen till Pieljekaise nationalpark. Halva sjön ligger inom nationalparken.

I sjön finns bl.a väldigt fin och fet röding. Insjöräkan Gammarus står på rödingens matsedel varje dag. Därav dess kvalitet. Det finns även öring i sjön.

Lutaure är full av grynnor och vikar som bidrar till en bra produktion av mat till fisken.

För att komma till denna trevliga fjällsjö så kör man från Arjeplog, Silvervägen mot Norge. Efter drygt 2,5 mil svänger man av mot Laisvall. När man kört genom gruvsamhället Laisvall svänger man av till höger (vägen är skyltad). Från Arjeplog är det cirka sex mil. För den som saknar bil går det att åka buss ända upp till Adolfström. För att fiska på Lutaure behövs ett fiskekort gällande för Semisjaur-Njargs sameby. Fiskekort kan köpas på Adolfströms Handelsbod & Stugby.

Båt finns att hyra sommartid.

I den lilla älven, som rinner ut från sjön är det endast tillåtet att flugfiska dom första kilometrarna. En fantastisk liten älv vad gäller topografin och antalet huggvilliga öringar. Totallängd ca 11 km, flugfiskesträckans längd 7,5 km Från Lutaures utlopp ned till inloppet i Viejejaure ligger i björkskogslandet. En trevlig jåkk med mycket gott om öring men även röding. Följ Kungsleden norrut från Adolfström (ca 6 km) till Lutaures utlopp för att komma till sträckans övre del. Den nedre delen når man genom att vandra 4 km upp efter jåkken från Viejenäs. Älven kallas för Viejeströmmen.


Viejeströmmen

Viejeströmmen mellan Lutaure och Viejejaure, en sträcka på cirka 7 km, ingår i Arjeplogskortet och är endast upplåten för fiske med flugspö. Strömmen är mycket omskriven och känd för sina grova och stridbara öringar. I de beskrivningar jag läst får man lätt intrycket av att det är ett relativt stort vatten. Sanningen är dock att vattenföringen är i samma storleksordning som en liten bäck. En stor del av flugfiskesträckan utgörs av en grund, stenig bäck som inte är lämplig för torrflugefiske. Flugfiske får här mer betecknas som bäckmete med våtfluga. Det är främst i utloppen till selen och med hjälp av flytring ute i selen, som de stora öringarna tas.

Utloppet från Lutaure utgörs av en kort, stenig fors följt av ett litet sel. Sedan följer två stora sel eller sjöar, varav det största, Luobdne är cirka 1,5 km långt. Mellan Luobdne och Viejejaure finns endast tre mindre sel. Eftersom strömmen till största delen är grund och det bara finns sex stycken sel, är antalet bra platser med strömfiske starkt begränsat. Viejeströmmen är ett populärt fiskevatten och alla besökare får vara beredd på att det redan kan finnas folk vid de bästa strömpartierna.

Det bör också påpekas att Viejeströmmen utgör gräns till Pieljekaise nationalpark och att fiske endast är tillåtet från södra sidan. Det är därmed inte tillåtet att fiska från parksidan. Men det är nödvändigt att selen längs parksidan får utgöra en fristad för öringen.

Trots Viejeströmmens begränsningar är det ett mycket bra öringvatten. Tidigt på säsongen innan fisketrycket blivit för hårt, kan man uppleva ett fint öringsfiske med torrfluga. Öringar på över 1,5 kilo har fångats på torrfluga.