Lossen, Lossendammen

Sjö i mellersta Härjedalen. 543 m.ö.h. Yta på 31,3 kvkm. Sjön är ett vattenkraftverksmagasin av älven Ljusnan.

Bestånd av öring, harr, sik, abborre, gädda och lake.

Här fångas stor öring och grov gädda varje år. Dragrodd är en vanlig fiskemetod som kan ge fin utdelning här. Sjön erbjuder även bra trollingfiske på öring. Fiskeförbud uppströms Tännbron vid väg 84 årligen. Fiskeförbud från den 30/9 till isläggning. Sjön ingår i Tännäs FVO och Ljusnedals FVO.

Både nät- och ståndkroksfiske är tillåtet här. Vid nätfiske gäller att näten inte får läggas innan kl. 15.00 och upptag ska ske innan kl.11.00. Vid fiske med ståndkrok ska syftet med fisket vara att fånga gädda.

Fiskekort kan köpas på:
Tännäs Fiskecentrum
Turistbyrån, Funäsdalen
Topsport, Funäsdalen
OKQ8, Funäsdalen
Fjällringen, Bruksvallarna
Kjåsken, Tänndalen
Baggården, Messlingen
Gyllene Bocken, Ljusnedal
Fjällgården, Ramundberget
Hamra Närköp

För mer information om fisket kontakta:Tännäs Fiskecentrum