Lögdeälven

200 km lång älv skogsälv som upprinner i Gransjön, vid Vilhelmina. Älven mynnar ut i Nordmalingfjärden. Medelbredd ca 30 meter och den totala fallhöjden 526 meter. Kanske mest känd för havsöringfisket i de nedre delarna av älven. Längs delar av älven går en vandingsled på 85 km. De översta delarna inom Åsele kommun kallas on för Lögdeå

Att älven är en skogsälv sätter sin prägel inte minst på vattenflödet. Älven berörs inte av snösmältningen från fjällkedjan, vilket många andra älvar gör, utan all nederbörd sker inom skogslandet. Vattennivån karaktäriseras därför av en enda hög flödestopp på våren, följt av en mycket låg sommarvattennivå. Under regniga perioder stiger vattnet i älven fort, eftersom det är få sjöar längs sträckan som kan fungera som utjämningsdepåer.

Fisket efter lax, havsöring och harr är av hög klass. Fiskesäsongen i Lögdeälven startar någon vecka in i maj, då älven hunnit klarna efter vårflodens grumling. Perioden fram till månadsskiftet maj-juni ger ett fint havsöringsfiske, framförallt på de nedre sträckorna i älven. Under större delen av säsongen erbjuds även ett givande harrfiske längs hela älven. Mest känd är dock Lögdeälven för sina laxar. Vid månadsskiftet maj-juni börjar laxen vandra uppströms och är som mest intensiv juni månad ut.

De tidigaste havsöringarna stiger redan i början av juli, denna fisk kallas lokalt för ”slåttansbörtingen” och skall enligt rykten vara en stor fighter.

Det finns många gamla namn på klassiska fiskeplatser i ån. ”Klösegröbba”, ”Vickmans sten”, Erlandsgröbba, och ”Tvättstället” är några av dessa.


Övre Lögdeälvens Fiskevårdsområde

Området omfattar drygt 30 km av Lögdeälvens sträcka med tillhörande tillflöden, tjärnar och sjöar. Området är lättillgängligt med vägar, stigar och spångade vandringsleder. I anslutning till vissa vatten finns iordningställda parkeringsplatser och vindskydd.

Fiskekortsförsäljare
Fredrika Hotell
ICA Fredrika
Axbergs Maskin & Vapen
Åsele Turistbyrå
Åsele Camping och Stugby
Statoil Åsele
Plus ett antal privatpersoner i närområdet som också säljer kort

http://www.aselebyar.nu/langbacken/index.php


Lögdasjöns FVO

Ligger ca 5 km norr om Fredrika i sydöstra Lappland intill gränsen mot Ångermanland. Erbjuder fiske i bl.a Lögdasjön, Lögdeälven, Kvarnbäcken, Rödingträsket. Med bestånd av abborre, gädda, öring, harr. m.fl.

Sträckan i Lögdaån gäller från inloppet i sjön och uppströms till ungefärlig kartkoordinat 7124198, 659000 SWEREF99 TM (nord, öst)

Fiskekort säljs bl.a av IFiske.se.


Lögdeälven – Västanfjället FVO

Kortförsäljning: Blixt Sport Umeå
Balsjö Handel & Bensin
Angsjöns Camping & Konferens
Dessutom säljs fiskekort hos privatpersoner i Nedre Nyland, Abbortjärn, Bjurvattnet och Karlsbäck, se skyltning vid berörda fastigheter.

http://logdealven-vastanfjallet.123minsida.se/


Lögdeälvens FVO

Sträckan från träbron i Hyngelsböle upp till laxtrappan i Fällfors är mycket populär. En normalsäsong (normalt vattenflöde) passerar 150-180 laxar och öringar i laxtrappan i Fällfors (nr 26), f ö den första i Sverige.

Beskrivning av några av sträckor inom Lögdeälvens FVO:

Hyngelsböle: Omväxlande forsar och lugnvatten, fiskar vanligtvis bra underhela säsongen.

Toböle: Långa partier med stryk och djuphålor. Fiskar bra fr.o.m. skiftet maj -juni.

Klöse: En fors med djupgropar och trevliga pooler, vindskydd finns uppsatta längs sträckan. Fiskar bra fr.o.m. juni.

Högåker: Långa partier med stryk, fiskar bäst från slutet av juni.

Norrfors: Forsar, fiskar vanligtvis bra fr.o.m. juli.

Fällfors: Forsar, stryk och lugnvatten fiskar bäst under juli månad. Laxtrappa.

Fiskekortförsäljning:
Q8-macken vid E4 Nordmaling
Rödvikens camping
Ava camping
Norrfors ICA
Blixt Sport Umeå
Kortautomater finns i Hyngelsböle (2st), Klöse och Norrfors.

Fångststatistik (rapporterad fångst):
2012:
Ca 150 laxar rapporterades. Mycket fisk mellan 9-12 kilo, en på 17 kilo var nog vara årets största.


Mo – Lögdeå FVO

Bra öringsvatten. Nacken på Kodalsforsen är ett populärt ställe för laxfiske. Mormyrskefiske efter sik på hösten (15/9-14/10).

Nedersta biten är lugnflytande med sandig botten . Sträckan fiskar bäst tidigt på våren och sen höst.

Kortförsäljning: Nordmaling SWE Camp
Fiskecentrum Nordmaling (Sandströms Sport)
Statoil Nordmaling
Silverlaxen Lögdeå
Blixt Sport Umeå


Bjurholm Turist/Älgens Hus AB

Exklusivt fiske. Från säsongen 2004 erbjuds allmänheten fiskekort på den sträcka av Lögdeälven som förvaltas av Bjurholm Turist/Älgens Hus AB. På den 18 km långa sträckan erbjuds två typer av fiske. På den övre delen av sträckan i Lögdasundsselet tillåts fiske med handredskap. Nedanför selet där älven i huvudsak består av strömmande vatten tillåts endast flugfiske.

Fiskeregler: Öring: ”catch and release” Harr: All fisk över 30 cm eller enligt anvisning på fiskekort, ”catch and release”. Mindre fisk får fångas. Övrig fisk: Inga begränsningar

Fiskekort: Dagskort eller årskort. För årskort gäller att kortinnehavaren disponerar, utan kostnad och i mån av plats, boende i Gammelgården som ligger vid de övre delarna av sträckan. Kortinnehavaren har dessutom fritt inträde till Älgens Hus under hela det aktuella året

Fiskekortförsäljning:
Älgens Hus
Angsjöns Camping & Konferens
Bjurholms Järn & Färg
Övrig information angående priser etc., kontakta Älgens Hus.


Sveaskog

Sträcka av Lögdeälven från inflödet i Lögdasjön och nerströms till punkt ”SWEREF99 TM7099803.228, 685797.569” ca 2 km nerströms där ån korsas av väg 92. Ingår i Sveaskogs fiskekort ”Fiskenord”

http://www.sveaskog.se/fiskenord/