Lofssjön

Lofssjön ligger mitt i Lofsdalen och är ett av Härjedalens allra bästa öringvatten. Utsättningar med tonvis av fisk görs varje år i hela Lofsdalen/Glöte FVO, ett 50 000 hektar stort område. Lofssjön med sitt näringsrika vattenmiljö gör att fisken snabbt växer till sig – sportfiskerekordet för öring i sjön låg 2009 på 9,6 kg!

Lofssjön är en reglerad sjö. Stordammen vid sjöns utlopp kom till under 1950-talet. Regleringen innebar att Lofssjön höjdes med ca 7 meter. Den lilla ”gamla” Lofssjön låg i den övre delen av nuvarande Lofssjön. Längre ner fanns flera mindre sjöar och håar t ex Gäddhån, Lilla och Stora Röragssjön, Lillsjön, Jönshån och Gumhån. Mellan de olika sjöarna och håarna rann ån Lofsen/Lofsån. Idag står allt under vatten. Södra delen av sjön kallas ännu idag för Röragssjön.

Lofssjön är ca 17 km lång och ca 2 km som bredast. Största djup är ca 60 meter. Arean är på ca 17,5 km2. Sjön har bestånd av bl.a öring, abborre, gädda och lake.

10 större åar och bäckar rinner till Lofssjön, ex. Djursvasslan, Häggingån, Stråån och Sömlingsån. Lofssjön avvattnas av älven Lofsån/Lofsen som i sin tur mynnar ut i Ljusnan strax innan Svegsjön.

Fiske med båt och flytring är tillåtet i Lofssjön.

Fiskevårdsområde planterar varje år in stora mängder öring för hålla beståndet konstant. Man kan fiska med kastspö eller meta – från land eller från kanot alt. båt

Sjön ingår i Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde, som driver fiskevården och administrerar fiskekortsförsäljningen, hemsida: www.fiskailofsdalenglote.se

Kortförsäljning:
Fjällripan Lodge, Lofsdalen (även uthyrning av båtar)
Karins Sportbod, Lofsdalen
Lisas Bod & Café, Lofsdalen
ICA Öhmans, Lofsdalen
Turistbyrån i Lofsdalen (även båtar i Lofssjön)
Härjedalens Gårdsstugor, Svartåsvallen, Glöte (även uthyrning av båtar)
Kortautomat som sitter på väggen vid gamla Glöte badhus. Tillgänglig dygnet runt, året runt.
Fiskekort via Internet (Fiska.se).