Lofsån

Lofsån, ca 70 km lång skogsälv, biflöde till Ljusnan. Rinner upp i Lofssjön i Härjedalen. Mynnar ut i Ljusnan strax innan Svegsjön, mittemot Fagerån.

Biflöde: Glötan, Draggan, Skörmingan, Pekingbäcken, Lill-Draggan, Hammarbäcken

Lofsån har bra bestånd på öring och harr, men även gädda och abborre finns. Ån är lätt åtkomlig från bilväg på långa sträckor. Ån bildar många forssträckor mycket lämpliga för flugfiske.


Sträckor i Lofsån inom Sveg-Herrö Fiskevårdsområde

Fiskekortsförsäljning:
IFiske.se
STATOIL, Sveg
OK, Sveg
HÄRJEDALSPORTEN, Svegs Turistbyrå
HERRÖ Linsells Livs
Linsell Björnidet, Lillhärdal
Lofsdalens Turistbyrå
Berglunds Närbutik i LOS

http://www.svegherrofvo.se/


Sträckor i Lofsån inom Glissjöberg-Mosätt fiskevårdsområde

Här finns bl.a en flugfiskestäcka, vid Lofsbron och 2 km uppströms.

Fiskekortsförsäljning:
ICA, Linsell
OK, Sveg
Sahlins, Linsell
Statoil, Sveg
Vemhåns camping
IFiske.se


Sträckor i Lofsån inom Lofsdalen-Glöte Fiskevårdsområde
Ett ca 50.000 hektar stort område där fjällbäckar, tjärnar och sjöar oftast ligger helt ostört i natursköna områden. Området erbjuder ett varierat utbud av fiskemöjligheter.

Sträckan i Lofsån är från nerströms Stordammen vid utloppet ur Lofssjön ner ca 1,5 km. (SWEREF99 TM 6879535.715, 425692.153)

Kortförsäljning:
Fjällripan Lodge, Lofsdalen (även uthyrning av båtar)
Karins Sportbod, Lofsdalen
ICA Öhmans, Lofsdalen
Turistbyrån i Lofsdalen (även båtar i Lofssjön)
Kortautomat som sitter på väggen vid Glöte badhus. Tillgänglig dygnet runt, året runt.
Fiskekort via Fiska.se

Hemsida: www.fiskailofsdalenglote.se