Ljusnan

370 km lång. Rinner upp strax norr om Funäsdalen och mynnar i havet strax söder om Söderhamn. Rinner genom landskapen Härjedalen och Hälsingland. Älven bjuder på ett väldigt variationsikt fiske på flera arter och olika fiskemetoder. Mynningsområdet erbjuder bl.a bra fiske på havsöring och lax.


Ljusne SFK (Ljusnefisket)

Kortfiskevattnet omfattar ca 9 km av Ljusnans nedre del. Från kraftverket i Höljebro och ner till utloppet i Ljusnefjärden. Området är indelat i tre områden:

A-sträckan: Från Höljebro kraftverk till Ljusne strömmars kraftverk ca 5 km. Här fiskas det främst efter abborre och gädda. Men finns även ett mindre population av bl.a harr, gös och öring.

B-sträckan: Från Ljusne strömmars kraftverk till Ljusnefors kraftverk ca 2,5 km. Här planteras det årligen ut ca 1000-1500 3-åriga havsöringar. Öringarna väger omkring 1 kg vid utsättning. Finns även bestånd av gädda, abborre och harr.

C-sträckan: Från Ljusne Fors kraftverk till mynningsområdets sötvattengräns, ca 1,5 km. Huvudsakligen fiske efter lax och havsöring men finns även bra chans att även fånga abborre, gädda, gös, regnbåge och sik. Det som locka thit flest sportfiskare är havsöringfisket, öringarna väger allt mellan 1 kg till över 10 kg, lite beroende på säsong.

Bästa laxfisket erbjuds vid ”Notholmsfisket”, men bra laxfiske erbjuds även på norra sidan om det släpps vatten genom kraftverket. Fångas årligen fiskar på mellan 2 till 30 kg.

I mynningsområdet erbjuds ett mycket bra abborrfiske, flera fiskar över 1 kg fångas varje år, bästa perioden för abborre är juli till september.

Mer info finns att läsa på sidan: http://www.ljusnesportfiskeklubb.com/

Infrysning av fångad fisk kan göras på fiskekontoret och på ”Notholmen” under fiskesäsong (1/6 – 31/8).


Hanebo-Segersta FVF

Fiske i bl.a Ljusnan, Bergviken (västra halvan), Ondtjärn, Ljusnan, Björktjärn m.fl. Bra fiske på abborre, gös, regnbåge, öring, braxen, mört, lake m.fl.

Sträckan i Ljusnan går från sjön Bergviken och uppströms till Bollnäs FVF. Denna sträcka erbjuder fiske på bl.a gädda, gös, lake, öring, sik och abborre

Mer info finns på hemsidan: www.kilafors.nu/fiske/

Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Sträcka inom området Bollnäs FVF

Bl.a Bollnäs strömmarna som består av:

Klumpströmmen
Är Ljusnans östra strömfåra som är belägen strax nedströms Växsjöns utlopp. Strax nedströms dammen råder fiskeförbud. Bjuder på fint harrfiske.
Vägbeskrivning: För att nå området från Bollnäs centrum åker man mot Söderhamn. Efter Renbron svänger man vänster och följer Växbovägen cirka 5 km till Röstebo. Efter cirka 4 kilometer passeras Ljusnan strax till vänster om vägen. Tag av vid andra avfarten till vänster. Kör försiktigt! Barn på vägen! Därefter kör ni över Klumpströmmen. – I huvudströmmen nedströms kraftverksdammen bör inget fiske bedrivas av säkerhetsskäl. Dammluckorna kan öppnas utan föregående varning om ett fel eller haveri inträffar i kraftverket. Området betecknas som torrfåra på kartan för Klumpströmmen.
Klumpströmmen innehåller ett naturligt bestånd av bland annat harr och öring.

Lillströmmen
Området domineras av två dammar med mellanliggande strömsträckor som omflyter en liten ö belägen mellan dammarna. Galvån/Rösteån har sitt utflöde i området.
Vägbeskrivning: Följ väg 83 mot Arbrå. Strax före Röste flyter Galvån/Rösteån under vägen. Strax innan bron mellan riksväg 83 och järnvägen finns en uppställningsplats för bilar. Använd sedan gångbron över ån och passera under järnvägsbron så kommer ni in på fiskeplatserna. Ett andra val är att ta av från väg 83 in på Norrborns industriområde. Stax norr om Samhalls industribyggnad finns en mindre parkeringsplats.

Rösteboströmmen
Sveper i en s-kurva helt nära Växbovägen, strax ovanför betongstationen. Det finns möjlighet att parkera några bilar nära stranden. Stränderna varierar från grusbankar till större stenblock upplagda efter en flottledsrensning. Strömmen är vadbar i sin övre del. Det finns en stig efter stranden upp mot Lillströmmen.
I strömmen finns harr och öring.

Krosströmmen
Årlig utsättning av fångstfärdig mellanljusnan-öring.
Krosströmmen är belägen ungefär mitt på sträckan mellan sjöarna Varpen och Växsjön. Vägbeskrivning: Förslagsvis åker man från Bollnäs centrum mot Söderhamn. Strax efter Renbron svänger man vänster och följer Växbovägen cirka 3 kilometer. Efter att man har passerat betongstationen svänger man vänster in på en mindre grusväg. Därefter kommer man fram till övre delen av Krosströmmen.

Renfallet
Området är beläget strax uppströms Renbron. Tillgängligheten är dålig. Stenslänter, stenpirar och storblockiga stränder dominerar. Stor försiktighet behövs vid fiske i strömmarna. Omkring området finns det några parkeringsplatser. Förslagsvis kan parkeringsplatsen vid Karlslundsbadet användas.
I strömmen finns harr och öring.
I området råder fiske efter principen ”Catch and release” Vilket betyder att all fångad fisk skall återutsättas ! Fisket får endast bedrivas som flugfiske med hullingslös krok.

Utloppet
Området är ett utströmningsområde från Ljusnan och ut i sjön Varpen, beläget strax nedströms Renbron. Tillgängligheten är dålig. Stenslänter, stenpirar och storblockiga stränder dominerar. Stor försiktighet bör iakttas vid fiske i strömmarna. Omkring området finns ett antal parkeringsplatser. Förslagsvis kan parkeringen vid Karlslundsbadet användas.
I strömmen finns harr och öring samt de arter som stiger upp mot älvutflödet från sjön Varpen.
Inom området finns utloppskanalen från kraftverkstunneln. I hela tunnelområdet fram till sammanflödet med sjön Varpen råder av säkerhetsskäl fiskeförbud.

För mer info besök Bollnäs FVF hemsida på:
http://www.bollnasfvf.se/

Fiskekort genom bl.a IFiske.se


Arbrå Östra Fiskevårdsförening

Del av Orsjön som genomrinns av Ljusnan. Fiske på bl.a. abborre, gädda, gös, lake m.fl. Fiskekort genom bl.a IFiske.se

http://www.arbraofvf.se


Arbrå FVF

Sträcka av Ljusnan från Orbaden ner till Södra delen av Flästasjön. Fiske på bl.a. abborre, gädda, gös, lake, mört, öring m.fl.

Flästasjön är känd bland metarna som en bra sjö för mört, flera stora mörtar fångas här varje år.

http://www.arbrafvf.se/

Fiskekort genom bl.a IFiske.se


Undersviks FVF

Del av Ljusnan vid Undersvik. Från gräns mot Järvsö FVO i norr nerströms till Arbrå Kraftverk. Fiske på bl.a abborre, gädda, gös, öring. Erbjuder bra trollingfiske efter grov gädda och gös men även öring. På vintern erbjuds bra pimpelfiske efter abborre. Fiskekort genom bl.a IFiske.se.


Järvsö FVO

Fisket i Edeforsen och Kyrkströmmen i Ljusnan bjuder främst på öring-, harr- och strömgäddefiske. Utmed sträckan finns kortautomat, grill och vindskydd.

Det finns många möjligheter till ett fint fiske både sommar som vinter. Här kan man fiska gädda och abborre, bottenmete från land eller hyr en båt och prova trolling, här finns det också gös, men med fiskeförbud under juni månad, ett bra ställe att lära barnen fiska abborre är från Toröbron. Öring finns i Edeforsen eller utanför Kyrkön, ett bra ställen att pimpla lake på under vinterkvällarna och då i januari- februari är just vid Kyrkön eller prova angling efter gädda på vårisen.

För mer info gå till: http://www.jarvsofvo.se/


Ljusdal FVO

Fisket i området bedrivs både i strömmande vatten och i sjöar. Fiske i nedersta delen av Mellanljusnan Morvallströmmen, Malmyrströmmen och Edängeforsen), där är det mest harr som fiskas men det fångas även öring. Sträckan är lättillgänglig med vandringsstigar utmed älven.

Fiskekort genom bl.a IFiske.se

För mer info gå till: http://ljusdalsfvo.se/


Färila FVO

Fisket i Mellanljusnan bjuder på fint harr- och öringsfiske på många av sträckorna. Även fint gäddfiske i lugnare partier och bakom de många stenkistorna.

För mer info gå till: http://www.farilafiske.se/


Ytterhogdals FVO

Bl.a sträcka i Ljusnan från Krokströmmen och nerströms till strax uppströms Näverön (ca N 6887561, Ö 500561 SWEREF99 TM)

Vid Örestupan (N: 6880729 Ö: 496087 SWEREF99 TM) erbjuds mycket bra fiske på abborre och denna plats är ett klassiskt storöringställe, öringar på upp mot 7 kilo har fångats här.

Kortförsäljning: Kortförsäljning: Frendo (CirkleK), även båtuthyrning.

Mer info på sidan: http://www.ytterhogdal-fiske.se/


Kårböle FVO

Fiskekortförsäljare:
Kortautomat: Preem macken i Kårböle
Butiken vid Preem, Kårböle
Ängra fiskecamp, Ängre


Sveg-Herrö Fiskevårdsområde

Sträcka av Ljusnan nerströms Sveg och i Svegsjön. Bestånd av abborre, sik, harr, öring, gädda. Föreningen har båtar att hyra.

http://www.svegherrofvo.se/

Fiskekort bl.a genom IFiske.se


Glissjöberg-Mosätt FVO

Fiskekortförsäljning:
ICA, Linsell
OK, Sveg
Sahlins, Linsell
Statoil, Sveg
Vemhåns camping
IFiske.se


Sträcka i området kring Linsell i Härjedalen

Linsell-Ransjö FVO

Fint harr och öringfiske. Strömpartier både uppström och nerströms Linsell. Bra fiske runt midsommar liksom i september. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Hemsida: http://www.linsell.se/


Sträcka inom Hedevikens FVOF

Fiske på harr, sik och öring. Harrfiske i Ljusnan är bäst augusti-oktober. Fiskekort bl.a genom IFiske.se
För mer info besök Hedevikens FVOF.

Hemsida: http://www.hedeviken.se


Sträcka inom Hede Fiskesamfällighetförening

Fint harr sik och öringfiske. Även med sträcka enbart för flugfiske. Fiskekort bl.a genom IFiske.se

För mer info besök Hede FVO.


Långå FVO, Långåfisket™

Fint harr och öringfiske. Fiske året runt.

Den vilda Ljusnanöringen förekommer i flerkilosklassen och här bjuds ett förträffligt harrfiske. Juni 2015 fångades en öring på över 8 kilo inom Långå FVO.

Ljusnan finns även mycket stor sik av utmärkt kvalitet, abborre och gädda. Möjlighet att fiska längs hela Ljusnan inom hela fiskevårdsområdet med omväxlande strömmar, forsar, lugnvatten och sel. Förstklassigt flugfiskevatten. I stora delar lämpligt vatten för kanoting, men se upp med vattenflödet. Ljusnan nedströms Rändhån är isfri hela året vilket innebär att spöfisket i princip kan bedrivas året runt. Kläckningar förekommer från det solen börjar återvända i slutet av februari till in i november.

Ljusnan genom Långå by
En sträcka i ett naturskönt kulturlandskap med bra möjligheter till spinn och flugfiske. Möjlighet att vada på vissa ställen, men ofta ganska djup. Se upp för strid ström – se varningen ovan! Var särskilt försiktig där strandbrinken är brant. För flugfiskaren finns rikligt med utrymme för bakkastet i det öppna, välskötta och vackra odlingslandskapet med flerhundraåriga gårdar och lador.

Ljusnan Gråströmmen
Strömmen är numera knappt märkbar efter utbyggnad men innehåller ett stråk med bra fiske främst öring och harr. Oscar Fick, Hedeflugans skapare, hade Gråströmmen som ett av sina favoritställen för harrfiske.

Ljusnan strax väster om Långå.
Förstklassigt öring-, harr- och sikfiske. Norra stranden: åk omedelbart väster om Långå Skans, nedfart till vattenverket. Ned- resp. uppströms spegeldammen finns mycket stora öringar. Södra stranden: flera avfarter från Riksväg 84, däribland vid anrika Långå Gästgivargård (Jennys stugor).

Ljusnan vid Staffansbygget.
Mycket bra vatten för öring och harr. Tre vidsträckta pooler dit du kommer med bil. Nedströms dessa är bra forssträckor – höljor, utmärkt för harr och öring.

Ljusnan strömnacken vid Orten, utloppet i Ljusnan. Förnämligt harrfiske, ett av de bästa man kan hitta. Kort sträcka, men helt fantastisk. Rastkoja. Vägvisare vid stora vägen, väg 84 + ca 1 km.

Fiskekort bl.a genom IFiske.se

Mer info finns på hemsidan: http://www.langafisket.se